Frivillig tilbagekaldelse

Frivillig tilbagekaldelse af CooperVision easyvision easypurpose kontaktlinsevæske  

Vi er blevet underrettet om en frivillig tilbagekaldelse af CooperVisions kontaktlinsevæske easyvision easypurpose.  

CooperVisions kvalitetstest har fastslået, at produktet under visse omstændigheder ikke kan tilbyde et passende desinfektionsniveau mod høje niveauer af en bestemt gærorganisme. Selv om der ikke er modtaget nogen klager, og der ikke har været nogen bekræftet forekomst der kan tilskrives utilstrækkelig desinfektion, tilbagekaldes væsken af forsigtighedsprincip.  

Det er vigtigt, at du fortsætter med at rengøre og desinficere dine kontaktlinser. Ophør med at bruge din  easypurpose væske, når du har sikret dig en alternativ løsning. Opbevar venligst alle åbne og ubrugte flasker for at få din refusion via tilbagekaldelses hjemmesiden. 

For at gøre det så enkelt som muligt for dig at modtage refusion for din easyvision easypurpose væske, samarbejder CooperVision med et tredjepartsfirma, Sedgewick, der har specialiseret i at håndtere tilfælde som disse og er i stand til at håndtere kunderefusioner. Denne hjemmeside vil være den mest effektive og enkle måde at få din refusion. 

Klik her for få din refusion. 

Hvis du har et spørgsmål om refusionsprocessen, vil hjemmesiden indeholde et dedikeret supportnummer, som du kan ringe til. 

Du er velkommen til at sende en mail til vores kundecenter på info@louisnielsen.dk eller kontakte dem på 70130120  

Vi beklager ulejligheden. 

Voluntary recall of CooperVision easyvision easypurpose contact lens solution  

We have been advised of a voluntary recall by manufacturer CooperVision of its easyvision easypurpose contact lens solution. 

CooperVision’s quality testing determined that the product may not offer appropriate levels of disinfection in some circumstances against high levels of a particular yeast organism. Although no complaints have been received and there have been no confirmed incidence attributed to inadequate disinfection, this action is out of an abundance of caution. 

It is important you continue to clean and disinfect your soft contact lenses. Please cease using your easyvision easypurpose solution once you’ve secured an alternative solution. Please retain any open and unused bottles to obtain your reimbursement through the recall website. 

CooperVision want to make it as easy as possible for you to obtain a refund from home, so they are using third-party company Sedgewick, which specialises in instances like these and can handle all customer reimbursements. This website will be the most effective and simple way to obtain your refund. 

Click here to obtain your refund. 

If you have a question about the reimbursement process, the live website will include a dedicated support number for you to call. 

If you’d like to discuss this with a member of the Louis Nielsen team, please send an email to  info@louisnielsen.dk, or contact our call center by phone 70 13 01 20.  

We apologise for any inconvenience caused.