Mølholm Forsikring

Mølholm forsikring og Louis Nielsen

Vi har indgået et samarbejde med Mølholm Forsikring, hvilket betyder, at alle med en sundheds eller behandlerforsikring hos Mølholm Forsikring én gang om året kan få en gratis KompletSyn-undersøgelse i en af vores 75 butikker.

Værd at vide om KompletSyn

KompletSyn er Louis Nielsens avancerede syns- og sundhedstjek af dine øjne. Ud over den normale synsprøve tager vi et digitalt farvebillede af nethinderne i dine øjne, ligesom vi på kunder over 40 år laver en trykmåling af øjnene. De ekstra undersøgelser kan bl.a. bidrage til at opdage eventuelle tegn på øjensygdomme som for eksempel grøn stær, AMD (øjenforkalkning) og blodpropper i øjnene. I nogle tilfælde afslører vi symptomer, som dækker over mere alvorlige
sygdomme som cancer, hjernetumor og cyste i hjernen.

På baggrund af undersøgelserne vurderer optikeren, om alt ser normalt ud, eller om noget ser unormalt ud. Optikeren stiller ingen diagnose. Dette er udelukkende øjenlægers arbejde, og i tilfælde af, at optikeren ser noget, som vurderes at være unormalt, vil optikeren henvise til en praktiserende læge eller øjenlæge.

Læs mere om vores KompletSyn synstest her

KompletSyn undersøgelsen består af

  • Indledende undersøgelse
  • Digitalt farvebillede af nethinden
  • Trykmåling af øjnene
  • Synstest – måling af brille/kontaktlinse styrke
  • Afklaring omkring styrke til brilleglas eller kontaktlinser
  • Registrering og opdatering af din journal

Vi har ekspertisen

Alle vores medarbejdere er specialuddannede til at udføre KompletSyn undersøgelserne. Derudover arbejder Louis Nielsen sammen med Mølholm Forsikring og kan trække på ekspertise og erfaring fra special- og øjenlæger i Mølholm Forsikrings landsdækkende behandlernetværk. Det gælder blandt andet Øjenklinikken på Privathospitalet Mølholm i Vejle under ledelse af overlæge, Ph.D. og speciallæge i øjensygdomme Hanne Julian.

Hvad sker der, hvis optikeren finder noget unormalt?

Viser KompletSyn-undersøgelsen, at noget er unormalt, henviser Louis Nielsens optikere Mølholm forsikrings kunder til at udfylde en skadeanmeldelse- for derved at få adgang til videre undersøgelse hos en øjenlæge i Mølholm Forsikrings behandler-netværk

Skadesanmeldelsen udfyldes enten på www.mølholm-forsikring.dk eller ved at ringe til Mølholm Forsikrings skadecenter på tlf. 6520 2120.

Hvordan får man en gratis KompletSyn-undersøgelse?

Ønsker man, som forsikret hos Mølholm Forsikring, at få adgang til den årlige og gratis KompletSyn-undersøgelse, henvender man sig blot i en Louis Nielsen butik. Bestil tid til en synstest med sundhedstjek online her, inden du kommer ned i butikken, og inden undersøgelsen går i gang, er det en god idé at fortælle, at man er kunde hos Mølholm Forsikring.

Børn, der er dækket af en kollektiv børnedækning, eller som er medforsikret gennem forældrene, har adgang til en KompletSyn-undersøgelse via forældrene.