Hjælp og ofte stillede spørgsmål

Hvilke undersøgelser bruger optikeren ved synstesten?

Svar: 

Synstesten, der også kaldes øjenundersøgelsen, er mere end blot en undersøgelse af, hvor godt eller dårligt du ser. En fyldestgørende synsprøve omfatter en synstest, kaldet 'refraktion' og en grundig undersøgelse af øjets forreste og bageste del for at kontrollere for eventuelle helbredsproblemer. Du vil muligvis få foretaget visse undersøgelser, før du kommer ind i synsprøverummet. Det kan være en undersøgelse med 'autorefraktor', så optikeren har en vis idé om din brillestyrke, og en 'tonometri', hvor øjets indre tryk måles. Optikeren spørger dig, om du har problemer med øjnene eller tidligere har haft problemer. Optikeren spørger dig også, om der er øjenproblemer i familien, da nogle øjenproblemer er arvelige. Ved synsprøvens refraktionsdel, dvs. målingen af styrken, beder optikeren dig læse en tavle med bogstaver, mens han placerer forskellige glas foran dine øjne, og bruger andre teknikker til at finde den helt rigtige styrke. Styrken angiver, hvor stærke briller eller kontaktlinser du skal have for at få et normalt syn. Under optikerens undersøgelse af dine øjnes helbredstilstand undersøger han eventuelt forskellige dele i øjet vha. et oftalmoskop og andre instrumenter. Det kan være en spaltelampe og et apparat til analyse af synsfeltet.