Oplever du synsproblemer, når det er mørkt? I så fald er du ikke den eneste. Det er en kendsgerning, at alle ser dårligere i mørke, men  problemet er større hos nogle end hos andre. Forklaringen er, at øjet behøver lys for at kunne se, og lyset brydes af linsen i øjet. Når vi bliver ældre, bliver linsen mere grumset og evnen til at bryde lyset forringes. Det betyder, at mange oplever, at deres nattesyn forringes med alderen.