Vi er stolte af at være danskernes foretrukne optiker, og hos os bliver du altid mødt af kvalificerede og veluddannede medarbejdere. Sammen med dig gennemgår vi dine behov og ønsker baseret på, hvad undersøgelsen viser og tager også hensyn til andre faktorer som for eksempel læsevaner og hobbyer. Tag altid eventuelle gamle briller med til synstesten, så vi kan måle dem og spørge ind til, hvordan de fungerede for dig.

Sådan foregår en synstest

Autorefraktor – Forundersøgelse

For bedst muligt at vurdere hvilket synsproblem du har, starter din synstest med, at vores optikere laver en indledende undersøgelse af dit syn i en såkaldt autorefraktor, som du kigger ind i. Efterfølgende kan autorefraktoren give en anslået måling af din synsfejl.

Synstesten

Alle vores synsundersøgelser foretages af en autoriseret optiker. Efter forundersøgelsen fortsætter undersøgelsen med, at optikeren spørger ind til eventuelle problemer med synet, din erfaring med tidligere briller eller kontaktlinser og dit generelle helbred. Til sammen giver det os mulighed for at lave en præcis vurdering af dit syn. Efterfølgende laver vi en grundig undersøgelse, så vi sikrer, at du får den rigtige styrke. Optikeren evaluerer trykket i dit øje og billederne af din nethinde, og til slut undersøger vi, om du ser klart på både kort og lang afstand. Når synsundersøgelsen er færdig, gennemgår vi dit eventuelle behov for synskorrektion og dine muligheder for briller og kontaktlinser.

KompletSyn – synstest med sundhedstjek

Vores KompletSyn inkluderer billede af nethinden og trykmåling af øjet, hvilket er en vigtig del af vores omfattende undersøgelse af øjet, der kan hjælpe os med at opdage tegn på øjensygdomme. 

Hvor ofte skal du have en synstest?

Vi anbefaler, at du får foretaget en synstest mindst hvert andet år, eller hvis du oplever, at dit syn forandrer sig, eller du har andre synsproblemer. Læs mere om forskellige årsager til at få taget en synstest her. Hvis du er i tvivl, så kan du altid kontakte din optiker.