tilbage
Louis Nielsen logo

Beskyttelse af personlige oplysninger

Beskyttelse af personlige oplysninger

Læs vores Beskyttelse af personlige oplysninger grundigt. Den oplyser om, hvordan og hvorfor vi indsamler personoplysninger. Når du giver dine personoplysninger til os, giver du dit samtykke til, at de behandles og overføres i henhold til denne Beskyttelse af personlige oplysninger.

I forhold til persondataloven (lov nr. 429 af 31. maj 2000) med senere ændringer, er Louis Nielsen A/S, CVR-nr. 13613575, med hjemsted beliggende Indkildevej 2A, Postboks 7870, 9210 Aalborg SØ, den dataansvarlige.

1 – Generelle bestemmelser

Louis Nielsen A/S og dets datterselskaber, øverste holdingselskab og dettes datterselskaber ("Koncernen") respekterer privatlivets fred hos alle brugere af www.louisnielsen.dk ("Websitet") og alle kunder i vores butikker. Vi tager derfor alle vores forpligtelser i forbindelse med behandling af personoplysninger meget alvorligt. Alle deltagere i Koncernen kan inden for Koncernen bruge og dele de oplysninger, som du giver, og andre oplysninger, som den har om dig, til de formål, som fremgår nedenfor. Denne Beskyttelse af personlige oplysninger gælder for enhver brug af Websitet og for enhver kontakt, som du har med en Louis Nielsen-butik eller Koncernen.

2 – Levering af personoplysninger

For at kunne behandle din bestilling beder vi dig om nogle personoplysninger, når du registrerer dig som kunde (som du skal give, før du afgiver din første bestilling). Vi kan også indsamle personoplysninger til Louis Nielsens konkurrencer, hvor deltagelse accepteres online. Vi kan også bede om dine personoplysninger, når du beder om oplysninger fra os, skriver kommentarer til os, eller hvis du indberetter et problem med Websitet.

Vi kan indsamle og behandle følgende oplysninger om dig:

 • dit navn
 • fødselsdato
 • telefonnumre (herunder mobiltelefon)
 • e-mail- og postadresse
 • oplysninger på en eventuel brillerecept, som du har modtaget fra sundhedsfagligt personale eller praktiserende læge,
 • oplysninger, som du giver, når du udfylder formularer på Websitet, og
 • oplysninger om dit besøg på Websitet og de handlinger, som du foretager dig på Websitet.

3 – Vores brug af dine personoplysninger – ordreafgivelse, konkurrencedeltagelse, henvendelse til Louis Nielsen og browsing på Websitet

Dine personlige oplysninger bruges kun med henblik på behandling af din bestilling, deltagelse i Louis Nielsens konkurrencer, oplysning om produkter og ydelser, som du har bedt os om, eller som vi mener vil have din interesse (hvis du har givet dit samtykke til at blive kontaktet med dette formål), eller som anført i denne Beskyttelse af personlige oplysninger og/eller på tidspunktet for indsamling af oplysningerne.

Når du bestiller via Websitet, skal du registrere dig til onlinebestilling og acceptere Handelsbetingelserne. Læs Handelsbetingelserne grundigt. Du giver dit udtrykkelige samtykke til, at Koncernen:

 • behandler oplysninger vedrørende dit kredit-/debetkort og bestillingsoplysninger for at kunne udføre din bestilling
 • behandler dine personoplysninger, således at Koncernen kan orientere dig om nye sundhedsprodukter og -ydelser, som Koncernen udbyder
 • behandler dine personoplysninger for at forbedre de produkter og ydelser, som Koncernen tilbyder sine kunder
 • behandler dine personoplysninger til at foretage undersøgelser om dit helbred og dine indkøbsvaner
 • overfører personoplysninger til kontorer i Guernsey og England med henblik på Koncernens behandling (Guernsey har databeskyttelseslove, som stort set svarer til de engelske)
 • behandler dine oplysninger for at udvikle og forbedre vores ydelser
 • behandler dine oplysninger for at kommunikere med dig, fx hvis vores ydelser ændres eller for at kontakte dig i forbindelse med kundeservice
 • bruger cookies og trafikdata jf. pkt. 4 nedenfor.

Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Du kan altid gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, som er anført i denne Beskyttelse af personlige oplysninger.

Hvis du ikke registrerer dig som kunde, men ønsker at sende e-mails til Louis Nielsen via Websitet (kundeservice@louisnielsen.dk), giver du os personlige oplysninger om dig selv, herunder din e-mailadresse, dit navn og dine kontaktoplysninger. Dette kan omfatte sundhedsoplysninger. Du kan også blive bedt om at give personoplysninger (men ikke sundhedsoplysninger) via Websitet for at deltage i Louis Nielsens konkurrencer. Vi bruger kun disse oplysninger til at give et svar, evaluere feedback eller forbedre Websitet. En sådan behandling kan omfatte de formål, som fremgår af pkt. 5 (i denne Beskyttelse af personlige oplysninger), og overførsel af personoplysningerne til vores kontorer i Guernsey.

Hvis du blot browser igennem vores Website, indsamler vi ikke personlige oplysninger, som kan identificere dig. Vi indsamler dog oplysninger ved at bruge cookies og/eller trafikdata, som anvender IP-adresser eller andre numeriske datanavne, der analyserer navigering på og brug af Websitet.

Indsamlede personoplysninger opbevares ikke af Koncernen længere end det er nødvendigt (eller som defineret efter gældende sundhedslovgivning og -regler) for at levere produkter og ydelser (herunder ydelser efter salget) til dig.

4 – Cookies og trafikdata

Louis Nielsen bruger cookies på en række måder for at forbedre driften af vores website og gøre brugen af den smidigere. Vores brug af cookies, den type cookies, som vi bruger, og ofte stillede spørgsmål finder du her.

5 – Videregivelse til tredjemand

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til nogen uden for Koncernen uden dit forudgående samtykke, undtagen:

 • til tredjepartsudbydere med henblik på udførelse af din bestilling
 • i tilfælde af at Koncernen sælger eller køber en virksomhed eller et aktiv, hvor vi kan videregive dine personoplysninger til den potentielle køber eller sælger
 • eventuelle agenter eller underleverandører, som behandler oplysninger for os
 • når vi i øvrigt er juridisk forpligtet til det (fx til kompetente domstole eller retshåndhævende myndigheder med lovhjemmel).

6 – Opdatering, adgang til eller fjernelse af personoplysninger i vores besiddelse

Vi tager rimelige foranstaltninger for at sikre, at dine personoplysninger er korrekte og fuldstændige med tanke på deres tilsigtede brug. Du kan altid ændre eller fjerne alle eller nogle af dine personoplysninger enten ved at logge ind på Din konto (hvis du er registreret onlinekunde) eller ved at orientere kundeservice@louisnielsen.dk.

Du er ifølge loven berettiget til at spørge os, om vi er i besiddelse af nogen af dine personoplysninger og, i så fald, bede om en kopi af dem. Hvis du ønsker at udøve din adgangsret som registreret, beder vi dig kontakte os med nok oplysninger til, at vi kan bekræfte din identitet og de personoplysninger, som du beder om. Vi forbeholder os ret til at opkræve DKK [beløb] for at give et skriftligt svar i overensstemmelse med den registreredes adgangsret og er forpligtet til at levere oplysningerne inden for 1 måned fra din anmodning.

7 – Beskyttelse af personoplysninger

Vi håndhæver interne retningslinjer gennem et passende udvalg af aktiviteter, herunder proaktiv og reaktiv risikostyring, sikkerheds- og databeskyttelsesteknikker og vurderinger. Vi tager desuden passende foranstaltninger til håndtering af onlinesikkerhed, fysisk sikkerhed, risiko for tab af data og øvrige risici under hensyntagen til den risiko, der er forbundet med behandling og typen af de oplysninger, der skal beskyttes. Vi begrænser adgangen til vores databaser, som indeholder personoplysninger, til bemyndigede personer, som har et berettiget behov for adgang til disse oplysninger.

8 – Markedsføringsmateriale

Vi kan bruge dine personoplysninger til at kontakte dig vedrørende sundhedsrelaterede produkter og ydelser, som Koncernen udbyder. For at sikre at du fortsat modtager fremragende sundhedspleje, sender Louis Nielsen dig materiale, som ikke er markedsføring, som fx aftalepåmindelser og meddelelser for at minde dig om udløb af din gældende brillerecept.

Du kan fravælge at modtage e-mailmarkedsføringsmateriale fra Koncernen ved til enhver tid at fjerne dit samtykke enten ved at logge ind på Din konto eller ved at orientere kundeservice@louisnielsen.dk. Når du vælger at modtage e-mailmarkedsføringsmateriale, får du altid muligheden for at fravælge hver enkelt kommunikation.

9 – Ansvarsfraskrivelse

Vi forpligter os til at beskytte dine personoplysningers sikkerhed. Vi bruger en række forskellige sikkerhedsteknologier og -procedurer til at beskytte dine personoplysninger mod uberettiget adgang og brug. Selvom moderne sikkerhedspraksis er effektiv, er der intet fysisk eller elektronisk sikkerhedssystem, som er helt sikkert. Vi kan ikke garantere, at vores database er fuldstændig sikker, og vi kan heller ikke garantere, at de oplysninger, som du giver, ikke opfanges, når de fremsendes til os via internettet. Enhver fremsendelse sker på dit eget ansvar. Hvis dine personoplysninger opfanges eller vores database udsættes for uberettiget adgang eller brug, kan vi ikke gøres ansvarlige for eventuel misbrug af dine personoplysninger som følge deraf. Vi har ingen indflydelse på indholdet af tredjemandssider eller -ressourcer, som der linkes til på Websitet, og vi påtager os intet ansvar for disse eller den privatlivspraksis, som de anvender, eller for eventuelle tab eller skader, der måtte opstå som følge af din brug af sådanne websites eller ressourcer.

10 – Opdatering af vores Beskyttelse af personlige oplysninger

Vi kan løbende opdatere denne Beskyttelse af personlige oplysninger efter vores skøn og, i så fald, opslår vi en tydelig meddelelse på vores Website. Når du fortsætter med at bruge Websitet, efter vi har opslået meddelelsen om sådanne ændringer, accepterer og godkender du denne Beskyttelse af personlige oplysninger med ændringer.

11 – Klager vedrørende personoplysninger

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine oplysninger, kan du klage til
Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K

Kontakt os

Send en e-mail med dine spørgsmål, bekymringer eller kommentarer til denne Beskyttelse af personlige oplysninger og måden, hvorpå vi behandler personoplysninger, til Koncernsekretæren eller skriv til hjemstedsadressen. Du kan også kontakte vores kundeservice på:

Telefon:
E-mail: kundeservice@louisnielsen.dk.

Senest opdateret 30. november 2015

Louis Nielsen A/S 2015. Alle rettigheder forbeholdes. Se vores politik om immaterielle rettigheder i Vilkår og betingelser for brug af website, som gælder for alle varemærker og ophavsretligt materiale.