Fælles vilkår for kontaktlinseabonnementer

Abonnementsvilkår

De opdaterede ”Fælles vilkår for kontaktlinseabonnement” vil til enhver tid kunne findes på vores hjemmeside www.louisnielsen.dk. Louis Nielsen kan løbende foretage ændringer i ’’Fælles vilkår for kontaktlinseabonnement’’. Ændringer i abonnementsvilkår vil blive meddelt kunden med minimum 30 dages varsel til udgangen af en måned til ændringens ikrafttræden. Kunden kan også til enhver tid bede om at få tilsendt en kopi af de gældende vilkår ved henvendelse til Louis Nielsens Kundecenter på telefon 70 13 01 20 eller på mail: info@louisnielsen.dk  

Løbende abonnement

Abonnementsaftalen er gældende fra den dag, den indgås, indtil den opsiges og ophører ved udløbet af opsigelsesperioden. Kontaktlinser leveres forud for en periode på normalt enten 3 eller 6 måneder afhængigt af produkttype og abonnementstype.

Opsigelse

Abonnementet kan af kundenopsiges med et varsel på 1 måned til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder fra aftalen blev indgået. Det betyder, at abonnementet har en bindingsperiode på minimum 6 måneder. Louis Nielsen kan opsige abonnementet med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Ved opsigelse af kontaktlinseabonnementet er kunden berettiget til, inden udløb af opsigelsesvarslet, at returnere de kontaktlinser og den kontaktlinsevæske, der er forudleveret til perioden efter opsigelsesvarslets udløb og i uåbnet emballage. Åbnede æsker/flasker kan ikke returneres. Uanset det ovennævnte har kunden dog ret til at returnere linser, som er leveret i emballage, der indeholder flere linser end til udløb af opsigelsesvarslet. Alle yderligere linser skal returneres i uåbnet emballage. De kontaktlinser og den kontaktlinsevæske, der skal anvendes frem til udløb af opsigelsesvarslet kan ikke returneres. Der vil ikke blive opkrævet betaling for linser og linsevæske, som returneres til Louis Nielsen i henhold til det ovennævnte og i samme stand som ved leveringen, det vil sige uåbnet og ubeskadiget. Kontaktlinser, som ikke returneres til Louis Nielsen i henhold til ovennævnte, afregnes i henhold til abonnementsaftalen. Betaling for linser vedrørende perioden før udløb af opsigelsesvarslet refunderes ikke.

Opstart

Ved opstart af kontaktlinseabonnementet forfalder betalingen for indeværende måned samt den fulde efterfølgende måned. I de første 30 dage efter kundens underskrift på abonnementsaftalen kan kunden med 1 dags varsel annullere aftalen, og kunden skal samtidigt returnere den resterende del af de udleverede linser, hvorefter aftalen bortfalder, og kunden får tilbagebetalt hele det betalte beløb. Efter 30 dage bortfalder retten til at annullere aftalen med 1 dags varsel samt retten til at få det betalte beløb refunderet. Ovenstående gælder kun for nytegnede abonnementer. Ændringer i produkttype eller abonnementstype i et eksisterende abonnement udløser dermed ikke en 30 dages fortrydelsesret.

Manglende betaling

Betaling for linseabonnement forfalder den 1. i hver måned, medmindre andet er aftalt. Sker betaling senere end denne frist, tilskrives renter og rykkergebyr i overensstemmelse med renteloven.

Adresse- og kontaktoplysninger

Louis Nielsen rekvirerer adresser fra Det Centrale Personregister (CPR). Kontaktlinser leveres derfor til denne adresse medmindre andet er aftalt. Adresseflytning skal registreres i Det Centrale Personregister eller meddeles til Louis Nielsen, inden flytning er sket. Ved hemmelig adresse er kunden altid forpligtiget til at oplyse Louis Nielsen om adresseændring. Det kan aftales med Louis Nielsen, at kontaktlinser leveres til en alternativ adresse eller til en pakkeshop. Uagtet dette er ovennævnte forpligtigelse om adresseændringer dog fortsat gældende. Louis Nielsen benytter telefonnummer og e-mail til fremsendelse af servicemeddelelser omkring kontaktlinseabonnementet. Ændringer i kundens e-mail eller telefonnummer skal derfor ligeledes meddeles Louis Nielsen.

Forsinket eller manglende levering

Kunden modtager besked på sms og/eller e-mail, når kontaktlinserne er leveret på den aftalte adresse. Såfremt kunden ikke mener, at levering er foretaget, skal dette meddeles Louis Nielsen senest 7 dage efter modtagelsen af denne besked, således at Louis Nielsen har mulighed for at efterlyse kontaktlinserne.

Service

Louis Nielsen tilbyder landsdækkende service. Det betyder, at kunden kan få hjælp og vejledning omkring kontaktlinser og abonnement i alle Louis Nielsen butikker.

Kontrol af kontaktlinser og sundhedstjek

Både Louis Nielsen og Sundhedsstyrelsen anbefaler ved brug af kontaktlinser at kundens øjne undersøges, med kontaktlinserne på, regelmæssigt hos en autoriseret kontaktlinseoptiker/optometrist. Ved denne kontrol vurderer optikeren bl.a. øjets struktur/sundhed og kontaktlinsernes pasform. Synsprøver, linsekontroller og sundhedstjek er inkluderet i abonnementsprisen.

Bero

Kunden kan sætte sit abonnement i bero i maksimalt 3 måneder. Ønsker kunden at sætte abonnementet i bero, skal kunden give meddelelse om dette til Louis Nielsen. Et abonnement kan tidligst sættes i bero fra den dato, hvor de linser, som kunden har modtaget, eller som allerede er i bestilling, er betalt.

Misligholdelse af abonnementsvilkårene

I tilfælde af kundens misligholdelse af abonnementsvilkårene kan Louis Nielsen til enhver tid ophæve aftalen med 8 dages varsel. Leverede kontaktlinser faktureres ved ophævelse af aftalen.

Særlige vilkår

Abonnementsaftalen er fra Louis Nielsens side betinget af, at kunden (eller kundens værge såfremt kunden er mindreårig) ikke er registreret i RKI eller Debitor Registret.

Kunden har ikke ret til at få refunderet værdien af overskydende linser, såfremt kunden ikke anvender alle leverede linser. I forbindelse med ombytning af linser foretages der ikke ombytning af overskydende linser, men alene ombytning af linser svarende til den resterende periode, der er forudleveret linser til.

Personlige data

Louis Nielsen behandler personoplysninger efter vores retningslinjer for beskyttelse af personoplysninger. Kunden bedes læse disse igennem, således at det forstås hvordan Louis Nielsen bruger og behandler kundens personoplysninger. Kunden må acceptere vilkårene i retningslinjerne for beskyttelse af personoplysninger for at vi kan indhente og behandle personoplysninger.

Abonnementstyper

Kontaktlinser fuldtid

Abonnementet indeholder følgende ydelser:

 • Synsprøver, linsekontroller og sundhedstjek
 • Kontaktlinser til 360 dage om året
 • Fri overgang til andre linsetyper
 • Fri ombytning af linser til resterende periode ved ændretstyrke eller ændret linsetype
 • Forsendelse til private adresser i Danmark
 • Intet oprettelsesgebyr
 • Erstatningslinser for ødelagte linser:
  • Ved abonnement på 1-dags linser tilbydes op til 15 sæt pr. år
  • Ved abonnement på 14-dages linser tilbydes op til 3 sæt pr. år
  • Ved abonnement på månedslinser tilbydes op til 1 sæt pr. år
   Undtaget fra ovenstående er linser fra Louis Nielsens standardsortiment (pt. easyvision natural og ev virision)
 • Ved 3, 6 og 12 måneders linser er der en selvrisiko på kr. 398 pr. linse
 • Rensevæske (pt. Easyvision Unipurpose) til månedslinser (8 flasker á 350 ml pr. år) er inklusive. Andre væsker mod betaling. Væsken skal afhentes i butikken. For linser fra Louis Nielsens standardsortiment (pt. easyvision natural) betales der for væske.
 • PBS-opkrævning muligt.

Kontaktlinser deltid og fritid (gælder kun 1-dagslinser):

Abonnementet indeholder følgende ydelser:

 • Synsprøver, linsekontroller og sundhedstjek
 • Fritidsabonnement: linser til 1 ud af 3 dage 
 • Deltidsabonnement: linser til 2 ud af 3 dage
 • Fri overgang til andre linsetyper
 • Fri ombytning af linser til resterende periode ved ændret styrke eller ændret linsetype
 • Forsendelse til private adresser i Danmark
 • Intet oprettelsesgebyr
 • Erstatningslinser for ødelagt linser:
  • Ved fritidsabonnement tilbydes op til 5 sæt pr. år
  • Ved deltidsabonnement tilbydes op til 10 sæt. pr. år
  • Undtaget fra ovenstående er linser fra Louis Nielsens standardsortiment (pt.  Easyvision Natural)
  • PBS-opkrævning muligt.