Eksempel på din recept

SPHCYLAXEADDVISUS
Højre+00.75-00.25901.251.0
Venstre+00.75-00.25901.251.0

Få svar på dine spørgsmål

Hvornår får jeg resultatet af synstesten?

Optikeren fortæller dig resultatet af synstesten, når den er færdig, og forklarer, hvis der er brug for yderligere undersøgelser. Optikeren fortæller dig også, om dit syn har ændret sig, om du har brug for nye briller eller kontaktlinser, om der er opdaget nogen problemer, og hvornår du bør få foretaget en ny synstest.

Hvad betyder en synsstyrke på 6/6 (kan også angives som 1,0)?

6/6 betyder, at en person har et normalt syn. Disse tal er baseret på tavler med bogstaver, der bruges til standardsynsprøver, f.eks. Snellen-tavlen. Det øverste tal angiver afstanden til tavlen – 6 meter – og det nederste tal angiver den afstand, hvor en person med perfekt syn kan se et bogstav tydeligt. Det betyder, at hvis du har en synsstyrke på 6/12 (kan også angives som 0,5), så kan du på 6 meters afstand lige akkurat se noget, som en person med perfekt syn vil kunne se fra 12 meters afstand.

Hvorfor kan jeg ikke bruge min brillerestyrke til at købe kontaktlinser?

Der er ofte forskel på en brillestyrke og en styrke til kontaktlinser, fordi briller og kontaktlinser fungerer forskelligt sammen med øjnene.

Kontaktlinser berører øjnene, mens briller sidder længere væk.

Derfor vil optikeren muligvis give dig to forskellige styrker på grund af den måde, hvorpå øjet fokuserer gennem brilleglasset og kontaktlinsen. 

Jeg har lige opdaget, at min brillestyrke og min linsestyrke ikke er ens. Kan det være rigtigt?

Der er ofte forskel på en brillestyrke og en styrke til kontaktlinser, fordi briller og kontaktlinser fungerer forskelligt sammen med øjnene.

Kontaktlinser berører øjnene, mens briller sidder længere væk, og derfor vil optikeren muligvis give dig to forskellige styrker pga. den måde, hvorpå øjet fokuserer gennem glasset og kontaktlinsen.

Styrken på sedlen fra optikeren og øjenlægen er ikke ens. Hvad skal jeg gøre?

Der er to forskellige måder at angive brillestyrker på. Du kan hurtigt finde ud af, om du har fået angivet den samme styrke på to forskellige måder. Det kaldes transponering. Der findes forskellige matematiske formler for transponering, men du skal generelt gøre følgende for at konvertere den ene til den anden: Sfære + cylinder = Sfære på den anden seddel. Begge cylindertal bør have samme værdi, men den ene er negativ og den anden er positiv. Ved akse skal du lægge 90 grader til eller fratrække 90 grader i forhold til den oprindelige akse for at få den nye værdi, som skal ligge mellem 0 og 180. Hvis den oprindelige værdi f.eks. er 30, skal du lægge 90 til for at få 120. Hvis den oprindelige værdi er 140, skal du fratrække 90 for at få 50. Hvis resultaterne af din beregning ikke giver samme resultat, skal du gå tilbage til optikeren for at finde ud af, hvilken af de to sedler der er korrekte.