Vilkår for Fjernsalg

Vilkår for Fjernsalg

Læs disse vilkår for fjernsalg omhyggeligt, inden du bestiller produkter eller tjenester via Louis Nielsens hjemmeside www.louisnielsen.dk eller via telefonen.

For at bestille Louis Nielsens produkter og tjenester online eller telefonisk, accepterer du at være bundet af disse vilkår for fjernsalg. Louis Nielsen anbefaler, at du printer eller downloader en kopi af disse vilkår for fjernsalg.


1 - Generelt

1.1
Vilkårene for fjernsalg gælder for alle bestillinger, der er placeret online via www.louisnielsen.dk eller via telefon.


2 – Bestilling

2.1
Du kan foretage en bestilling på telefonen. En sådan bestilling vil blive betragtet som et tilbud fra dig til Louis Nielsen om at købe produkterne eller tjenesterne fra Louis Nielsen. Louis Nielsen bekræfter bestillingen senest 5 arbejdsdage fra modtagelsen af din bestilling ved at sende dig en bekræftelse via e-mail.

2.2
Der vil være en aftale om levering af produkterne eller tjenesterne, efter at Louis Nielsen har accepteret din bestilling og bekræftet den til dig via e-mail. Accept af din bestilling fra Louis Nielsen anses for at være udført, når Louis Nielsen har bekræftet til dig via e-mail, at produkterne er sendt, eller at tjenesterne er blevet eller vil blive leveret.

2.3
Louis Nielsen kan afvise din bestilling. I det tilfælde er der ikke indgået nogen aftale. For eksempel kan Louis Nielsen afvise din bestilling, hvis dine betalingsoplysninger er forkerte, eller Louis Nielsen ikke er i stand til at bekræfte dem.

2.4
Under behandlingen af din bestilling vil du blive informeret via e-mail, hvis et af de bestilte produkter eller tjenester ikke er tilgængeligt, eller hvis der er et problem med din bestilling eller betaling.

2.5
Hvis visse bestilte produkter (uanset årsag) ikke er tilgængelige eller ikke kan leveres, kan Louis Nielsen tilbyde dig alternative produkter eller tjenester af sammenlignelig kvalitet og pris. Hvis Louis Nielsen ikke kan tilbyde alternativer eller hvis du ikke ønsker sådanne alternativer, kan Louis Nielsen annullere din bestilling helt eller delvist. Louis Nielsen refunderer din betaling inden for 10 dage efter den dato, hvor Louis Nielsen modtog din bestilling. Louis Nielsen meddeler dig, hvordan beløbet bliver tilbage betalt.

2.6
Ved bestilling af briller skal du bekræfte, at:

 • du har en opdateret synstest udstedt af en optiker enten hos Louis Nielsen eller hos en tredjepart til de briller, du vil bestille. Du er ansvarlig for nøjagtigheden af synstesten, hvis denne synstest ikke blev udført af en optiker hos Louis Nielsen.
 • oplysningerne om dine øjnes tilstand, som du angiver, svarer til de oplysninger, der kan findes i din synstest,
 • du ikke har kendskab til, at de briller, du vil bestille, ikke passer til dig,
 • de bestilte briller er til dig selv og imødekommer dine behov og ikke en anden persons behov,
 • du kan afgive bestilling.
   

3 - Priser og betaling

3.1
Alle nævnte priser inkluderer moms. Eventuelle leveringsomkostninger vises på hjemmesiden eller informeres til dig via telefonen. Priserne på produkter og eventuelle omkostninger er som angivet på hjemmesiden. Priser og omkostninger kan ændre sig fra tid til anden, men ændringer påvirker ikke en bestilling, som Louis Nielsen allerede har sendt dig en bekræftelse på, som beskrevet i afsnit 2.1 ovenfor.

3.2
Louis Nielsen bevarer ejerskabet af alle produkter, der skal eller er leveret, indtil Louis Nielsen har modtaget fuld betaling for disse produkter.

3.3
Online- og telefonkøb kan være omfattet af andre kampagner end dem, der findes i Louis Nielsens fysiske butikker.


4 - Overensstemmelse og garantier

4.1
Louis Nielsen bekræfter, at de produkter, der leveres til dig, vil være i overensstemmelse med aftalen.


5 - Levering og kontrol af produkterne

5.1
Louis Nielsen vil sende produkterne, forudsat at Louis Nielsen har modtaget betaling. Louis Nielsen gør sit bedste for at levere produkterne til dig inden for den specificerede leveringstid. Den angivne leveringstid er kun et skøn. Louis Nielsen har dog til hensigt at levere produkterne inden for 7 til 10 arbejdsdage, men vil under alle omstændigheder levere produkterne inden for 30 dage efter indgåelsen af aftalen.

5.2
Produkter sendes til den adresse, du har angivet. Bare for at være sikker, da produkterne på grund af deres størrelse ikke passer til de fleste postkasser, skal du (eller en tredjepart, der er udpeget af dig) være hjemme for at modtage levering.

5.3
Leveringsdatoen for et produkt er den dato, hvor produktet blev leveret til dig eller til den leveringsadresse, du angav.

5.4
Vi anmoder om, at du kontrollerer produkterne for eventuelle skader, mangler eller afvigelser så hurtigt som muligt efter levering. I tilfælde af problemer med produkterne, bedes du kontakte Louis Nielsen straks.


6 – Opsigelse, fortrydelsesret og returret

6.1
Du kan fortryde en aftale uden at angive grunde, i en periode på fjorten dage fra:

A) Ved en aftale om tjenester:

 1. den dag, hvor aftalen indgås;

B) Ved en aftale om køb af produkter:

 1. den dag, hvor du eller en tredjepart, der er udpeget af dig, og som ikke er transportør, har modtaget produktet;
 2. den dag, hvor du eller en tredjepart, der er udpeget af dig, og som ikke er transportør, har modtaget det sidste produkt, hvis du har bestilt flere produkter i en enkelt ordre, der leveres separat;
 3.  den dag, hvor du eller en tredjepart, der er udpeget af dig, og som ikke er transportør, har modtaget den sidste forsendelse eller den sidste komponent, hvis levering af produktet består af forskellige forsendelser eller komponenter; eller
 4. den dag, hvor du eller en tredjepart, der er udpeget af dig, som ikke er transportør, har modtaget det første produkt til en aftale, der strækker sig til regelmæssig levering af produkter i en bestemt periode. Du kan udøve den førnævnte fortrydelsesret ved at sende den udfyldte formular til fortrydelse (se nedenfor) eller ved at afgive en entydig erklæring til Louis Nielsen inden for ovennævnte frister. Du skal straks og under alle omstændigheder inden for fjorten dage efter afgivelse af ovennævnte erklæring, returnere de produkter, du har modtaget, eller udlevere dem til Louis Nielsen. Du bærer de direkte omkostninger ved returnering af produktet. Louis Nielsen refunderer det beløb, der er udbetalt til dig inden for 5 til 14 dage efter den dag, hvor Louis Nielsen vil have modtaget din fortrydelse. Du er kun ansvarlig for værditab af produktet, hvis din håndtering af det involverede produkt er udover, hvad der er nødvendigt for at vurdere dets art, egenskaber og funktion.

6.2
Fortrydelsesretten er dog udelukket for produkter a) som Louis Nielsen har produceret i overensstemmelse med de specifikationer, du har givet dig selv, b) produkter, der er specielt fremstillet til dig og derfor klart er af personlig karakter. Bestemmelserne i a) og b) inkluderer også briller med styrke. For at undgå tvivl ændrer ovennævnte ikke dine øvrige lovmæssige rettigheder ved forbrugerkøb, hvis produkterne ikke er i overensstemmelse med aftalen.


7 - Ændringer af betingelserne og betingelserne for køb

7.1
Louis Nielsen forbeholder sig retten til fra tid til anden at ændre disse vilkår for fjernsalg af grunde, såsom ændringer i love og regler, retspraksis eller væsentlige ændringer i markedsforhold for optikmarkedet, der væsentligt påvirker Louis Nielsens forretning model.


8 - Privatliv

8.1
Louis Nielsen behandler dine personlige data i overensstemmelse med vores privatlivspolitik. Læs politikken omhyggeligt, så du ved, hvordan Louis Nielsen håndterer og bruger dine personlige oplysninger. Når du afgiver en bestilling, har du også accepteret en sådan behandling, og du bekræfter, at alle personlige oplysninger, du har givet, er korrekte.


9 - Gældende lov

9.1
Disse vilkår for fjernsalg og alle aftaler er underlagt dansk lov.


Standardfortrydelsesformular
(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

- Til Louis Nielsen A/S, Indkildevej 2A, 9210 Aalborg:

- Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)

- Bestilt den (*)/modtaget den (*) - Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)

- Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)

- Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

- Dato

(*) Det ikke relevante udstreges