Privatlivspolitik

Du har tillid til, at vi passer på dine øjne. Du kan også regne med, at vi passer på dine personoplysninger.

Louis Nielsens privatlivspolitik betyder, at vi respekterer de personoplysninger, som du giver til os, eller som vi indsamler gennem dine øjentests, fra køb af vores produkter eller ydelser eller fra din øvrige kontakt med os.

 1. Om Louis Nielsen
 2. Hvilke personoplysninger indsamles?
 3. Hvorfor og hvordan anvendes disse oplysninger?
 4. Hvor længe opbevares personoplysningerne?
 5. Med hvem deles personoplysningerne?
 6. På hvilket grundlag behandles personoplysningerne?
 7. Louis Nielsens cookie-politik
 8. Hvordan opdaterer eller ændrer man personoplysninger?
 9. Hvilke rettigheder har du?
 10. Hvilke valg har du?
 11. Beskyttelse af personoplysninger
 12. Opdatering af Louis Nielsens privatlivspolitik
 13. Kontakt os

1. Om Louis Nielsen

Vi er dataansvarlig for dine personoplysninger i forhold til enhver gældende databeskyttelseslovgivning. Dette betyder, at vi er ansvarlige for, hvordan og hvorfor dine personoplysninger indsamles, bruges og opbevares.

I denne privatlivspolitik vil enhver henvisning til Louis Nielsen, Specsavers, vi, os eller vores betyde de forskellige medlemmer i Specsavers koncernen, herunder alle de selskaber, der er anført nedenfor:

 • Hver enkelt Louis Nielsen-butik er et selskab i Specsavers-koncernen. Du kan finde flere oplysninger om hvert butiksselskab i den pågældende butik
 • Louis Nielsen A/S (et selskab, der er indregistreret i Danmark, med CVR-nr. 13613575, beliggende Indkildevej 2A, Postboks 7870, 9210 Aalborg SØ, Danmark)
 • Specsavers Optical Group Limited (et selskab, der er indregistreret i Guernsey med registreringsnr. 12294 og hjemsted beliggende La Villiaze, St Andrews, Guernsey GY6 8YP)

Hvis du har spørgsmål om, hvordan dine personoplysninger administreres, kan du sende en mail til dataprotection@specsavers.com eller skrive til vores databeskyttelsesansvarlige på adressen: Data Protection Office, Forum 6 Parkway, Solent Business Park, Whiteley, Hampshire, PO15 7PA.

I denne privatlivspolitik vil enhver henvisning til du og dig betyde den person, hvis personoplysninger vi indsamler, bruger og behandler (kunde i en Louis Nielsen-butik eller onlinebruger af Louis Nielsens webside). Dette omfatter enhver, der kontakter os i forbindelse med de produkter og ydelser, vi leverer, eller i øvrigt har kontakt med os, herunder for eksempel gennem vores webside www.louisnielsen.dk (websiden) eller i vores butikker.

2. Hvilke personoplysninger indsamles?

Vi kan indsamle og behandle oplysninger om dig, herunder:

 • dit navn
 • din fødselsdato og dit cpr-nummer dine telefonnumre (herunder mobiltelefonnummer) din e-mailadresse og postadresse dine relevante helbredsoplysninger, herunder
  (a) nuværende og tidligere oplysninger om øjensundhed, generel helbredstilstand og recepter på briller eller kontaktlinser
  (b) oplysninger om medicinering; og
  (c) korrespondancen mellem optiker og egen praktiserende læge eller øjenlæge vedrørende resultater fra dine øjenundersøgelser og synstests
 • dine betalingsoplysninger
 • din beskæftigelse/livsstil/kørselsoplysninger
 • oplysninger om de recepter, du har fået udskrevet af en sundhedsfaglig person eller praktiserende læge
 • oplysninger du har afgivet ved udfyldning af formularer på Louis Nielsens webside
 • oplysninger om dit besøg på websiden og de handlinger, du foretager på websiden
 • din købshistorik og præferencer
 • oplysninger fra sociale medier samt reklame- og analyseudbydere
 • eventuelle oplysninger og/eller billeder, som vi modtager, når du bruger Louis Nielsens virtuelle Prøv brillen-teknologi
 • billeder optaget via overvågningskameraer eller andre sikkerhedssystemer i vores butikker
 • eventuelle andre oplysninger, som du til enhver tid måtte afgive frivilligt til os

Disse oplysninger vil primært blive indsamlet fra dig på frivillig basis, men vi kan også indhente dem på lovlig vis fra andre kilder, herunder for eksempel:

 • andre sundhedsbehandlere,
 • institutioner eller personer, som du har bemyndiget til at afgive oplysninger på dine vegne (fx forældre eller værger),
 • tredjeparts serviceudbydere,
 • staten, skattemyndigheder eller retshåndhævende organer og øvrige tredjeparter.

Sådanne oplysninger kan også kombineres med oplysninger fra offentlige kilder.

Vi kan også indsamle personoplysninger, hvis du bruger andre af Specsavers-koncernens websider eller ydelser.

3. Hvorfor og hvordan anvendes disse oplysninger?

Vi behandler dine personoplysninger for at hjælpe os med at give dig de bedst mulige øjenundersøgelser og synstest samt kundeoplevelser generelt. Vi vil kun behandle dine personoplysninger, hvis vi har et lovligt grundlag. Vi indsamler og behandler dine personlige oplysninger på baggrund af følgende;

Legitime interesser er vores retsgrundlag for at sikre, at vi yder en professionel optikerservice og på dette grundlag behandler vi dine personoplysninger til følgende:

 • At udføre øjenundersøgelser og synstest
 • At fremstille og udlevere specialtilpassede briller eller kontaktlinser
 • At booke din synstest
 • At sende dig bekræftelse på din aftale via e-mail og sms, hvis du bestiller online. Vi sender dig også en påmindelse kort forinden den aftalte tid
 • At sende dig påmindelser om synstest, da ændringer i dit syn normalt sker meget gradvist, hvorfor regelmæssige synstest er vigtige
 • At sende dig kommunikation om øjensundhed samt information om muligheder for at korrigere dit syn.
 • At kontakte dig om ændringer i vores service, der kan have betydning for dig
 • At sende dig direkte markedsføringskommunikation om vores produkter, tilbud og rabatter. Du kan til enhver tid fravælge dette. Vi vil kun kommunikere med dig ved hjælp af de kommunikations-præferencer, du giver os. Dette kan omfatte post, e-mail, sms, telefon eller sociale medier
 • At sende dig kundetilfredsundersøgelser, så vi løbende kan forbedre vores ydelser til dig
 • At undersøge og forstå vores kunders oplevelse, når de er i butikken indsamlet gennem kundeundersøgelser, cookies, research og analyser for at hjælpe os med at forbedre vores service. Dette hjælper os med at identificere styrkerne og svaghederne ved vores kundeservice
 • At indsamle data til brug for forskning og statistik med formål at udvikle og forbedre generel viden om øjensundhed samt vores egne produkter og ydelser
 • At indsamle data fra eventuelle accepterede cookies og øvrige datatrafikoplysninger som anført i afsnit 7 nedenfor
 • At besvare klager, forespørgsler og eventuelle krav, der er fremsat mod os
 • At sikre vores kunders sikkerhed og tryghed, når de er i vores butikker

Kontraktlige forpligtelser er vores retsgrundlag for at overholde de aftaler, vi har indgået med dig, og på dette grundlag behandler vi dine personoplysninger til følgende:

 • At levere vores produkter og tjenester
 • At gennemføre betalingstransaktioner ved køb af vores varer og tjenester
 • At behandle dine kreditkort- eller betalingskortoplysninger, når du betaler for varer og tjenester, eller i forbindelse med refusioner
 • At administrere din onlinekonto.
 • At opfylde andre forpligtelser, vi har i henhold til vores kontrakt med dig

Juridiske forpligtelser er vores retsgrundlag, hvor vi er underlagt f.eks. en lov- eller myndighedsbaseret forpligtelse, og på dette grundlag kan vi behandle og dele dine personoplysninger til følgende:

 • Vi kan dele dine oplysninger med andre optikere, øjenlæger, læger eller andre sundhedsudbydere
 • Vi kan levere oplysninger i forbindelse med eventuelle henvendelser eller krav, som vi modtager fra relevante myndigheder
 • Vi kan dele dine oplysninger med andre tredjeparter, som har en juridisk ret til at få adgang til dem (f.eks. politiet, vores forsikringsselskaber og eksterne revisorer)
 • Vi kan dele dine oplysninger med myndigheder eller virksomheder, der opdaterer dine personlige oplysninger, såsom ændringer i kontaktoplysninger eller meddelelse om dødsfald
 • Vi kan behandle dine oplysninger, hvis du beder os om en kopi af dine oplysninger. Dette er kendt som en 'indsigtsanmodning' og er en af de rettigheder, du har under den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR)
 • Vi kan behandle dine personoplysninger for at opfylde vores ansvar som registrerede optometrister
 • Vi kan dele dine oplysninger for at hjælpe med at forhindre og opdage svindel og for at beskytte sikkerheden for vores personale, vores kunder og andre medlemmer af offentligheden
 • Vi kan dele dine personlige oplysninger for at opfylde vores virksomhedsansvar, herunder i forbindelse med virksomhedsfusioner og ved køb eller salg af aktiver

I overensstemmelse med vores rettigheder i henhold til relevant databeskyttelseslovgivning kan der være tidspunkter, hvor vi vil anonymisere dine personlige oplysninger. Det betyder, at alle detaljer, der kan bruges til at identificere dig, vil blive fjernet, så du ikke længere kan identificeres. Vi kan bruge disse anonymiserede oplysninger:

 • til statistisk forskning og publikationsformål; og
 • til at udvikle og forbedre fremtidige behandlinger og nøjagtigheden af kerneteknologier inden for sundhedspleje (såsom kameraer, der registrerer øjensygdomme og relaterede produkter og medicin.

Samtykke er vores retsgrundlag, hvor vi beder om din udtrykkelige tilladelse til at behandle dine data til følgende:

 • For at behandle dine personoplysninger inden for Specsavers-koncernen.
 • Når du deltager i en konkurrence.
 • Når du bruger billeder eller videooptagelser til at dele personlige oplevelser i butikken
 • Når du anvender vores 'Prøv brillen' online service

4. Hvor længe opbevares oplysningerne?

Vi opbevarer ikke dine personlige oplysninger i længere tid end nødvendigt og vil altid følge relevant sundhedslovgivning samt andre regler for opbevaring.

Det kan være nødvendigt at opbevare dine personlige oplysninger for at:

 • levere produkter og tjenester (herunder opfølgende behandling)
 • for at opfylde vores skattemæssige og andre juridiske eller regulatoriske forpligtelser
 • håndtere krav rettet mod Louis Nielsen
.

Når der ikke længere er et juridisk eller praktisk behov for, at vi opbevarer dine personlige oplysninger, vil vi enten slette dem eller anonymisere dem.

5. Med hvem deles personoplysningerne?

Vi kan videregive dine personoplysninger til andre medlemmer i Specsavers-koncernen til de formål, der er fastlagt i denne privatlivspolitik.

Hver enkelt Louis Nielsen butik drives af et selskab i Specsavers-koncernen. Når du bestiller et produkt eller ydelse i en butik, vil denne butik være dataansvarlig for personoplysningerne. Andre dele af Specsavers koncernen kan også behandle disse oplysninger, herunder eventuelle sundhedsoplysninger, på vegne af butikken. Specsavers koncernen leverer IT-, markedsførings- og øvrige ydelser til hver butik og behandler personoplysninger i tilknytning hertil.

Vi videregiver somme tider dine personoplysninger til en tredjepart, herunder i følgende tilfælde:

 • Vi anvender tredjeparter til at hjælpe os med behandling af personoplysninger, men de må ikke bruge dem til andre formål. Vi kan anvende sådanne oplysninger, vi modtager fra tredjepart, til at supplere, forbedre og tilføre oplysninger til vores kundedatabaser.
 • Vi kan videregive personoplysninger til sundhedsmyndigheder
 • Vi kan videregive personoplysninger til eksterne bureauer og organisationer, herunder politiet og anden ordensmagt, til forebyggelse og efterforskning af svig og strafbare handlinger. Disse eksterne aktører kan sammenholde de oplysninger, vi har givet dem, med offentlige og private databaser, og de kan føre en oversigt over sådanne kontroller til brug for fremtidige sikkerhedskontroller.
 • Vi kan videregive personoplysninger til vores forsikringsgivere, hvis der anlægges eller kunne anlægges et krav mod et selskab i Specsavers-koncernen.
 • Hvis vi sælger eller køber en virksomhed eller visse aktiver, kan vi videregive kunders personoplysninger til den potentielle sælger eller køber
 • Hvis vi eller vores aktiver erhverves af en tredjepart (eller efter en koncernintern omstrukturering), vil kunders personoplysninger, kunne blive en del af de overførte aktiver.
 • Vi kan videregive visse personoplysninger til din arbejdsgiver, hvis du er blevet henvist til os af vores erhvervskunder.
 • Vi kan videregive dine personoplysninger til tredjepart
  • for at efterleve en eventuel juridisk forpligtelse (herunder retskendelser) eller
  • for at håndhæve vores almindelige købsvilkår eller andre aftaler, vi måtte have med dig, eller
  • for at beskytte Louis Nielsens rettigheder, ejendom og sikkerhed eller tilsvarende for vores kunder, medarbejdere eller tredjeparter.
 • Vi kan dele dine data med annonceringsnetværk og/eller sociale medier med det formål at vælge og vise relevante annoncer til dig via disse netværk/platforme.
 • Vi kan videregive en anonymiseret version af dine personlige oplysninger og/eller kliniske testresultater til tredjeparts udstyrs- og teknologileverandører eller til forskningsprojekter for at:
  • levere de bedst mulige øjenundersøgelser og synstest
  • hjælpe os og disse leverandører med løbende at forbedre produkter og testudstyr
  • levere bidrag til klinisk forskning.

6. På hvilket grundlag behandles personoplysningerne?

Nogle gange kan det være nødvendigt at dele dine personlige oplysninger med vores forretningspartnere eller andre medlemmer af Specsavers koncernen, der leverer tjenester til os.

Dette kan betyde, at vi kan dele dine oplysninger uden for Storbritannien, Den Europæiske Union (EU) og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Deling kan ske f.eks. til USA. Bemærk venligst, at når oplysninger deles uden for Storbritannien, EU og EØS, kan de håndteres i henhold til lokal lovgivning.

Hvis vi har brug for at dele dine personlige oplysninger uden for Storbritannien, EU eller EØS, vil vi sørge for, at overførslen er i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen i form af standardklausuler til overførsel af oplysninger fra EU, som er godkendt af Europa-Kommissionen. Hvor det er nødvendigt, vil vi indføre yderligere foranstaltninger for at beskytte dine oplysninger. Disse klausuler og eventuelle yderligere foranstaltninger sikrer, at dine oplysninger er beskyttet på samme måde, som de ville være i Storbritannien, EU og EØS.

Hvis du gerne vil have en kopi af vores standard kontraktklausuler, bedes du skrive til Data Protection Office, Forum 6 Parkway, Solent Business Park, Whiteley, Hampshire, PO15 7PA Med henblik på beskyttelse af data har Louis Nielsen/Specsavers ligeledes en ansvarshavende person ansat inden for Den Europæiske Union, som kan kontaktes på dataprotection@specsavers.com

7. Louis Nielsens cookie-politik

Cookies er små stykker information, der gemmes på din enhed, når du besøger en hjemmeside eller bruger en app. Vi bruger bl.a. cookies til at vores hjemmeside kan fungere korrekt. Disse cookies kan ikke fravælges. Vi anvender også cookies til vores reklame- og marketingindsats. Der er mulighed for at fravælge disse cookies. Du kan finde mere information i vores cookiepolitik.

8. Hvordan opdaterer eller ændrer man personoplysninger?

Du kan opdatere eller ændre dine personoplysninger i din lokale butik, ved at logge ind på Min Side (hvis du er en registreret online-kunde) eller ved at kontakte din butik eller kundeservice.

9. Hvilke rettigheder har du?

Du har visse rettigheder som registreret hos Louis Nielsen, herunder muligheden for at:

 • få adgang til dine personoplysninger
 • ændre eller tilføje dine personoplysninger, hvis disse er urigtige eller ufuldstændige

Du har også mulighed for at bede os om at:

 • Ophøre med at behandle dine personlige oplysninger
 • Slette dine personlige oplysninger

Sidstnævnte rettigheder kræver, at vi ikke længere har brug for dine personlige oplysninger til de formål, oplysningerne oprindelig blev indsamlet, og at vi ikke er underlagt specifikke juridiske krav om opbevaring, f.eks. i medfør af sundheds- eller skattelovgivningen.

Hvis du ønsker at udnytte dine ovenfor nævnte rettigheder bedes du udfylde en web formular som kan findes her eller kontakte kundeservice. Endelig kan du indsende en klage til det danske Datatilsyn via websiden: www.datatilsynet.dk

10. Hvilke valg har du?

Louis Nielsen må gerne bruge dine personoplysninger til at kontakte dig i forbindelse med vores produkter og ydelser, for at sikre os, at du fortsat modtager den bedste sundhedspleje. Vi vil derfor sende dig forskelligt materiale (der ikke udgør markedsføring), såsom påmindelse om aftaler eller beskeder om, hvornår det er tid for en ny synstest. Har du samtykket til også at modtage marketing kan du til enhver tid ændre dine præferencer enten i din lokale butik eller ved at logge ind på Min Side (hvis du er en registreret online-kunde). Du kan ligeledes afmelde markedsføringsmateriale pr. e-mail fra os ved at klikke på Afmeld-linket i de respektive e-mails, vi sender dig samt følge instrukserne heri.

11. Beskyttelse af personoplysninger

Vi anvender forskellige former for sikkerhedsteknologi og -procedurer for at beskytte dine personoplysninger mod uberettiget adgang eller brug.

 • Kryptering, hvilket betyder, at information er skjult, så den ikke kan læses uden særlig viden (såsom et kodeord). Dette gøres med en hemmelig kode (en cypher). Den skjulte information siges at være 'krypteret'.
 • Brug af et andet ID til dig, så vi kan skjule dele af dine personlige oplysninger.
 • Kontrol af adgang til systemer og netværk. Dette giver os mulighed for at forhindre personer, der ikke har tilladelse til at se dine personlige oplysninger, i at få adgang.
 • Træning af vores personale, så de ved, hvordan de skal håndtere personlige oplysninger, og hvordan og hvornår de skal rapportere, hvis noget går galt.
 • Regelmæssig test af vores teknologi og måder at arbejde på, herunder sikre at vores medarbejdere holder sig ajour med de seneste sikkerhedsopdateringer.

Vi har ingen indflydelse på indholdet på tredjeparters websider eller de funktionaliteter, der linkes til fra vores webside, og vi påtager os intet ansvar for disse tredjeparter eller for deres praksis vedrørende beskyttelse af personoplysninger eller for eventuelle tab eller skader, der måtte opstå som følge af din brug af sådanne websider eller funktionaliteter.

12. Opdatering af Louis Nielsens privatlivspolitik

Vi opdaterer fra tid til anden denne privatlivspolitik. Eventuelle opdateringer gælder fra det øjeblik, de publiceres på vores webside.

13. Kontakt os

En række anmodninger håndteres mest effektivt af din lokale butik. De hjælper dig gerne med:

 • Ændring af navn, adresse eller kontaktoplysninger
 • Anmodning om seneste synstest

Hvis du imidlertid ønsker at indsende en anmodning i medfør af persondataforordningen kan du gøre det via webformularen her.

Hvis du har spørgsmål til Louis Nielsens privatlivspolitik, kan du sende en mail til dataprotection@specsavers.com eller du kan kontakte Louis Nielsens Data Protection Officer på: Data Protection Office, Forum 6 Parkway, Solent Business Park, Whiteley, Hampshire, PO15 7PA

Senest opdateret 24. maj 2024