Vilkår og betingelser​

Læs Vilkar og betingelserne grundigt, da de gælder for alle de produkter, som Louis Nielsen annoncerer på dette Website.

Læs Vilkar og betingelserne grundigt, før du bestiller produkter fra dette Website. Bemærk, at du ved bestilling af vores produkter accepterer at være forpligtet af Vilkar og betingelserne. Vi anbefaler, at du printer en kopi af Vilkar og betingelserne til fremtidig brug.

Klik her for at gå til:

Beskyttelse af personlige oplysninger

1 – Generelle bestemmelser

1.1
Disse Vilkar og betingelser, som omfatter vores Returpolitik, gælder for køb, der foretages online på www.louisnielsen.dk ("Websitet"), erklæringer, som din Louis Nielsen-detailbutik ("Louis Nielsen") afgiver over for dig, og for eventuelle aftaler indgået mellem dig og Louis Nielsen.

1.2
De tjenester, der tilbydes på Websitet, leveres af Louis Nielsen A/S og dets datterselskaber, øverste holdingselskab og dettes datterselskaber ("Koncernen").

1.3
Når du afgiver bestillinger på Websitet, tilbyder du at indgå aftale med Koncernen om levering af sundhedsprodukter (herunder individuelt tilpassede briller, tilbehør og tilsvarende produkter (også benævnt "varer" eller "produkter" i Vilkar og betingelserne)).

Fuldstændige oplysninger om den part, som du indgår aftale med, fremgår af bekræftelsen på modtagelse af din bestilling.

2 – Afgivelse og accept af bestilling

2.1
Visning af artikler eller reklamer på Websitet skal anses for annoncer og ikke et tilbud. Når en onlinebestilling er afgivet, gennemført og betalt, er der indgået en bindende aftale mellem dig og os ("Aftalen") på disse betingelser, jf. dog pkt. 2.2 nedenfor.

2.2
Bestilling med brillerecept fra tredjemand:

Når du har afleveret din bestillingsformular, modtager du en e-mail fra os, hvor vi godkender og bekræfter dine bestillingsoplysninger (herunder fuldstændige oplysninger om butikken, som du indgår aftalen med) og dit ordrenummer.

Bestilling med brillerecept fra Louis Nielsen:

Hvis du henviser til en brillerecept udstedt af Louis Nielsen, skal du være opmærksom på, at Louis Nielsen ikke godkender din bestilling i den første e-mail, da vi skal indhente og bekræfte din brillerecept i vores database, før vi kan bekræfte købet. Dette vil desuden tydeligt fremgå af den e-mail, som du modtager. Louis Nielsen bekræfter din brillerecept inden for tre dage. Hvis den leverede brillerecept er i overensstemmelse med brillerecepten i vores arkiv, sender Louis Nielsen en e-mailbekræftelse til dig, hvor Louis Nielsen godkender din bestilling og iværksætter produktionen af varerne. Louis Nielsen forbeholder sig ret til at annullere din bestilling, hvis brillerecepten ikke kan bekræftes.

2.3
I forbindelse med behandlingen af din bestilling oplyser vi dig pr. e-mail eller telefon, hvis nogen af de bestilte produkter ikke er tilgængelige, eller hvis der er et problem med din bestilling.

2.4
Hvis nogen af de bestilte varer ikke er tilgængelige, kan Louis Nielsen tilbyde dig erstatningsprodukter i tilsvarende kvalitet og prisniveau. Hvis Louis Nielsen ikke kan tilbyde erstatningsprodukter, eller hvis du ikke ønsker at acceptere erstatningsprodukterne, anses Aftalen for annulleret, og du vil ikke blive opkrævet betaling. For så vidt angår specialfremstillede produkter, hvor betaling allerede er sket, er Louis Nielsen forpligtet til at refundere din betaling inden for 10 dage fra datoen for Louis Nielsens modtagelse af din bestilling, jf. vores Refusionspolitik. Aftalen vedrører kun de produkter, som vi har bekræftet forsendelse af i e-mailbekræftelsen. Vi er ikke forpligtet til at levere andre produkter, som måtte være omfattet af din bestilling, før vi har bekræftet forsendelsen af disse produkter i en separat e-mailbekræftelse.

2.5
Du kan se status på din bestilling under Din konto på Websitet.

3 – Din konto

3.1
"Din konto"-funktionen giver dig mulighed for at tjekke status på din igangværende bestilling og afgive fremtidige bestillinger på Websitet uden at skulle genindtaste dine oplysninger hver gang.

3.2
Første gang du registrerer dig som kunde på Websitet, bliver du bedt om at udfylde en onlineregistreringsformular. Du kan til enhver tid opdatere dine oplysninger under Din konto.

3.3
Du er ansvarlig for sikkerheden og den korrekte brug af dit password og skal træffe alle rimelige foranstaltninger for at sikre, at dit password opbevares fortroligt.

4 – Betaling

4.1
Betaling sker efter modtagelse af din bestilling men før forsendelse, fordi varerne specialfremstilles i henhold til dine specifikationer.

4.2
De priser, som er oplyst på Websitet, er inklusive eventuel moms. Prisen for et produkt vil være den oplyste pris undtagen i tilfælde af åbenlyse fejl. Priser kan ændres til enhver tid, men ændringerne vil ikke påvirke bestillinger, som vi allerede har sendt dig e-mailbekræftelse på.

Vores side indeholder en lang række produkter, og der er altid en risiko for, at nogle af produkterne på vores side har forkert prisangivelse, selvom vi gør vores yderste for at undgå det. Som led i vores forsendelsesprocedure kontrollerer vi priserne, således at vi, i tilfælde af at den korrekte pris for et produkt er mindre end vores oplyste pris, opkræver det mindre beløb, når vi sender produktet til dig.

Vi er ikke forpligtet til at levere produktet til dig til den ukorrekte (lavere) pris, selv efter vi har sendt dig en e-mailbekræftelse, hvis prisfejlen er åbenlys, og du med rimelighed kunne have identificeret den som forkert prisfastsættelse.

4.3
Dine kredit-/debetkortoplysninger krypteres for at mindske risikoen for uberettiget adgang eller videregivelse.

5 – Dine forpligtelser

A) Alle kunder

Du forpligter dig til at overholde alle vejledninger for brug, som er tilgængelige i de brugervejledninger, som sendes sammen med produkterne, eller som din optiker eller Louis Nielsen i øvrigt giver dig.

B) Kunder med individuelt tilpassede briller og solbriller (herefter benævnt "individuelt tilpassede briller")

Når du afgiver bestilling, bekræfter du, at:

i) du har en gyldig, gældende brillerecept udstedt af en registreret optiker eller øjenlæge på de briller, som du bestiller

ii(a)) de oplysninger, som du giver Louis Nielsen vedrørende dine øjnes tilstand, svarer til de oplysninger, som fremgår af din gældende brillerecept (hvis din brillerecept ikke er udstedt af en Louis Nielsen-butik)

ii(b)) du giver dit samtykke til, at vi kontakter din optiker eller øjenlæge for at indhente din brillerecept (hvis din brillerecept er udstedt af en Louis Nielsen-butik).

iii) du ikke er bekendt med, at de individuelt tilpassede briller, som du bestiller, ikke skulle egne sig til dig

iv) du ikke oplever ubehag ved de individuelt tilpassede briller, som du i øjeblikket bruger jf. brillerecept.

v) den bestilling, som du har afgivet via Websitet, udgør en forespørgsel på individuelt tilpassede briller fra dig, som opfylder dine egne behov og ikke nogen andres behov.

vi) du er 18 år eller derover

vii) du er myndig i forhold til indgåelse af bindende aftaler.

6 – Levering og besigtigelse af varerne

Bemærk, at levering kun kan ske til gyldige adresser i Danmark. Bestillinger på individuelt tilpassede briller leveres til den adresse, som du har oplyst.

6.1
Du kan se status på din bestilling på Websitet ved at bruge "Din konto" og dit bestillingsnummer.

6.2
Levering af produkter sker som følger:

Individuelt tilpassede briller leveres til den adresse, som du har oplyst på din bestilling, så hurtigt som muligt med almindelig post eller som anført i din bestilling.

6.3
Vi sigter mod at sende alle produkter inden for 14 dage fra bestillingsdatoen med forbehold for eventuel bekræftelse af din brillerecept fra Louis Nielsen. Bemærk, at vi ikke garanterer produkters tilgængelighed eller forsendelsesdatoer. Den samlede leveringsperiode bør ikke overstige 30 dage, dog med forbehold for eventuelle forsinkelser uden for Louis Nielsens indflydelse.

6.4
Vi beder dig tjekke varerne hurtigst muligt efter levering for at konstatere eventuelle skader, mangler eller uoverensstemmelser. Hvis der er problemer med varerne, skal du ikke bruge dem, men i stedet returnere dem i henhold til vores Returpolitik.

7 – Risiko under transport

7.1
Louis Nielsen bærer risikoen for eventuelle skader på eller tyveri eller tab af produkter under transporten til leveringsadressen. Risikoen overgår til dig på leveringstidspunktet (se pkt. 6).

8 – Garanti

8.1
Louis Nielsen garanterer, at de produkter, som skal leveres, opfylder aftalen mellem dig og Louis Nielsen og er i overensstemmelse med din brillerecept ("Garantien"). Louis Nielsen kan dog ikke gøres ansvarlig, hvis dine øjne ikke kan tåle de glas, eller tilsvarende produkter, som du har bestilt, medmindre dette skyldes Louis Nielsens, dets bestyrelsesmedlemmers, medarbejderes, tilknyttede virksomheders eller andre repræsentanters uagtsomhed.

8.2
Hvis det viser sig inden for 30 dage fra levering, at de produkter, som du har bestilt, ikke opfylder Garantien, skal du straks returnere dem til Louis Nielsen. Se vores Returpolitik. Du kan bede Louis Nielsen om at erstatte de pågældende produkter (med samme specifikation/individuelle tilpasning for Louis Nielsens regning (inklusive levering) i stedet for at refundere betalingen.

8.3
Garantien gælder ikke, hvis en mangel er opstået som følge af din forkerte brug af produkterne, eller hvis du eller en tredjemand har ændret eller forsøgt at ændre dem til uegnede formål uden Louis Nielsens skriftlige tilladelse.

9 – Beskyttelse af personoplysninger

9.1
Vi behandler dine personoplysninger i henhold til vores Beskyttelse af personlige oplysninger. Læs vores Beskyttelse af personlige oplysninger grundigt for at forstå vores brug og behandling af dine personoplysninger. Når du afgiver en bestilling giver du dit samtykke til behandlingen og anerkender, at alle de personoplysninger, som du har givet, er korrekte.

10 – Fortrydelsesret

10.1
Louis Nielsen er ikke omfattet af fortrydelsesret efter Købeloven, da brillerne er specialfremstillede i henhold til dine specifikationer, jf. dog vores Returpolitik i pkt. 14.

11 – Ejendomsforbehold

11.1
Louis Nielsen forbliver ejer af produkter, som er leveret til dig, indtil det tidspunkt hvor hele købesummen er betalt.

12 – Ansvar – KONTAKT OS PÅ KUNDESERVICE, HVIS DU HAR SVÆRT VED AT LÆSE ELLER FORSTÅ DETTE PUNKT

12.1
Louis Nielsens ansvar (inden eller uden for kontrakt eller øvrigt ansvar), som opstår som følge af levering af mangelfulde produkter eller forsinket levering af produkter, er begrænset til påregnelige skader op til det beløb, som er betalt for de pågældende artikler, jf. dog pkt. 12.5 og pkt. 13. Tab er påregnelige, hvis du eller vi med rimelighed kunne forudse dem, på det tidspunkt hvor vi godkendte din bestilling.

Vi fraskriver os ethvert ansvar for påregnelige eller upåregnelige skader, herunder blandt andet tab relateret til din virksomhed såsom tab af fortjeneste eller kontrakter, indtægt eller fortjeneste, goodwill, forventede besparelser, data eller driftstab uanset hvordan det er opstået (undtagen som anført i pkt. 12.6), og som du eller vi med rimelighed kunne forudse, på det tidspunkt hvor vi godkendte din bestilling, i det omfang lovgivningen tillader dette.

12.2
Vi vil gøre vores yderste for at levere varer til dig inden for den tidsfrist, som er anført i pkt. 6.3, eller som anført i vores bekræftelse på din bestilling. Der kan være forhold uden for vores indflydelse, herunder blandt andet Force Majeure-begivenheder (jf. pkt. 13) eller bekræftelsen af din brillerecept. Sådanne forhold kan medføre, at leveringen af din bestilling forsinkes. Forsinket levering af produkter berettiger dig ikke til at ophæve bestillingen, medmindre forsinkelsen overstiger 40 dage fra datoen for vores bekræftelse af bestillingen.

12.3
Uanset ovenstående bestemmelser er Louis Nielsen ikke ansvarlig, hvis skaden er forårsaget af din forsætlige handling eller undladelse eller grove uagtsomhed eller af din ukorrekte brug af de produkter, som er leveret til dig.

12.4
Eventuelle links på vores Website til andre websites og ressourcer fra tredjemand er udelukkende til din orientering. Links til et andet website indebærer ikke og er ikke udtryk for vores anerkendelse af websitets udbyder, produkter eller tjenester. Vi har ingen indflydelse på indholdet af disse sider eller ressourcer og påtager os intet ansvar for disse eller for eventuelle tab eller skader, der måtte opstå som følge af din brug deraf eller din tillid til deres indhold.

12.5
Louis Nielsen og Koncernen begrænser eller indskrænker ikke vores ansvar for svig eller svigagtige, urigtige oplysninger, dødsfald eller personskade, der måtte opstå som følge af Louis Nielsens, dets bestyrelsesmedlemmers, ansattes, tilknyttede virksomheders eller andre repræsentanters uagtsomhed eller andre forhold, hvis det er ulovligt for os at fraskrive eller forsøge at fraskrive vores ansvar.

12.6
Ingen af bestemmelserne i disse Vilkar og betingelser udgør en fraskrivelse eller begrænsning af vores ansvar for misligholdelse af lovbestemte indirekte vilkår vedrørende adkomst, varernes tilfredsstillende kvalitet eller deres egnethed til formål.

13 – Force Majeure (begivenheder uden for din eller vores indflydelse)

13.1
Hverken Louis Nielsen eller du er forpligtet til at opfylde aftaleforpligtelser, hvis nogen af os er forhindret deri på grund af omstændigheder, som ingen af os har indflydelse på, herunder blandt andet poststrejke, el-svigt, transportforstyrrelse, strejke, lockout eller andre faglige aktioner, urolighed, oprør, invasion, terrorangreb eller trussel om terrorangreb, krig eller trussel om eller forberedelse på krig, brand, eksplosion, storm, stormflod, jordskælv, landsækning, epidemi eller andre naturkatastrofer, hindring af brug af jernbaner, skibsfart, luftfart, motortransport eller andre offentlige eller private transportmidler, hindring af brug af offentlige eller private telekommunikationsnetværk, regeringers love, afgørelser, lovgivning, forordninger eller indskrænkninger mv. ("Force Majeure"). Med henblik på enhver aftale og i tillæg til ovenstående definition og eventuelle tilfælde udledt forudsætningsvist af lovgivningen defineres Force Majeure som enhver udefrakommende, påregnelig eller upåregnelig årsag, som Louis Nielsen ikke har nogen indflydelse på, men som medfører, at Louis Nielsen ikke kan opfylde sine forpligtelser.

13.2
Så længe en Force Majeure-begivenhed fortsætter, kan du og Louis Nielsen suspendere de respektive forpligtelser i henhold til enhver aftale. Hvis forpligtelserne suspenderes i mere end 40 dage (fra datoen for vores bekræftelse af din bestilling), er hver part berettiget til at anse bestillinger, som Louis Nielsen har godkendt, for at være ophævet, uden at en part har yderligere forpligtelser over for den anden.

13.3
Hvis Louis Nielsen allerede delvist har opfyldt sine forpligtelser i henhold til enhver aftale, når Force Majeure-begivenheden indtræffer, er Louis Nielsen berettiget til at opkræve dig for den opfyldte del.

13.4
Når der foreligger en Force Majeure-begivenhed, og du har betalt for et produkt, som endnu ikke er sendt til dig, er Louis Nielsen forpligtet til at refundere det betalte beløb til dig.

14 – Returpolitik

14.1 Refusion/erstatning
Louis Nielsen refunderer det fulde beløb eller erstatter varer i alle tilfælde, hvor:

- individuelt tilpassede briller leveres med forkert tilpasning/specifikation, jf. Garanti i pkt. 8.1

- de leverede produkter er beskadigede

- produkter, som du har bestilt (og Louis Nielsen har bekræftet som værende tilgængelige), ikke er modtaget på leveringsadressen inden for 21 dage fra forsendelsesdatoen

- produkter, som du har bestilt, returneres til Louis Nielsen som uanbringelige af postvæsenet.

Beløbet refunderes eller varen erstattes, når Louis Nielsen har modtaget de returnerede varer. Beløbet refunderes eller varen erstattes inden for 30 dage fra datoen for modtagelsen af de returnerede varer.

14.2 Alle returneringer (undtagen uanbringelige artikler)
Du bør straks give meddelelse til Kundeservice, hvis du ønsker at returnere varerne af nogen af årsagerne i pkt. 14.1. Louis Nielsen udsteder en returneringsreference til dig og oplyser dig om den gældende returneringsadresse.

14.3
Bemærk, at alle returneringer (herunder i tilfælde hvor du udøver din fortrydelsesret) skal ske med alle komponentdele inden for 30 dage fra din modtagelse af varerne. Bemærk konsekvenserne ved for sen returnering i pkt. 14.6.

14.4 Uanbringelige artikler
Hvis varer returneres til Louis Nielsen som værende uanbringelige, vil du blive kontaktet pr. e-mail med henblik på bekræftelse af leveringsadressen. Hvis et svar ikke er modtaget inden for rimelig tid og i alle tilfælde inden for 30 dage fra Louis Nielsens modtagelse af varerne, refunderes beløbet inden for 30 dage fra den dato.

14.5 Forsendelsesomkostninger
Louis Nielsen betaler forsendelsesomkostningerne på varer, der returneres i henhold til denne Returpolitik.

14.6 For sen returnering
Hvis vi ikke modtager de returnerede varer inden for 35 dage fra din annullering, opkræver vi beløbet for de afhentede varer. Hvis du ikke returnerer varerne eller undlader at gøre dem klar til afhentning inden for 49 dage fra din annullering, anses du for at have godkendt varerne. På dette tidspunkt opstår en ny købsaftale, og du vil blive opkrævet bestillingsprisen for varerne.

14.7
Louis Nielsen kan afvise at godkende fremtidige bestillinger fra dem, som tidligere har fremsat udokumenterede krav om mangelfuld levering af varer eller om undladelse af returnering af varer inden for tidsfristen anført i pkt. 14.6.

14.8 Refusion
Refusion er begrænset til den oprindelige bestillings maksimalværdi, herunder leveringsomkostninger, og sker kun til samme betalingsoplysninger som givet ved betaling af varerne. Louis Nielsen forbeholder sig ret til at nedsætte refusionsbeløbet forholdsmæssigt, hvis kun noget af den oprindelige varemængde returneres, eller hvis det er tydeligt, at nogle af produkterne har været brugt. Ved returnering af varer i henhold til din fortrydelsesret skal disse returneres ubeskadiget og ubrugt, for at du er berettiget til refusion.

14.9 Mangelfulde varer
Købeloven gælder for alle mangelfulde produkter. Ingen af bestemmelserne i disse Vilkar og betingelser påvirker dine lovbestemte rettigheder vedrørende returnering af mangelfulde varer. Hvis varerne leveres mangelfulde, skal du give meddelelse herom til Kundeservice, snarest muligt efter at du har konstateret problemet.

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores Returpolitik, er du meget velkommen til at kontakte vores Kundeservice.

15 – Immaterielle rettigheder

Du må ikke bruge de immaterielle rettigheder på Websitet eller på vores produkter uden Louis Nielsen Optical Group Ltd.s udtrykkelige, skriftlige samtykke. Se vores politik om immaterielle rettigheder, som gælder for alle varemærker og ophavsretlig materiale.

16 – Ændringer af Vilkar og betingelser

16.1
Koncernen forbeholder sig ret til løbende at revidere og foretage ændringer i Vilkar og betingelserne, således at de afspejler markedsforholdene for vores virksomhed, ændringer i teknologi, ændringer i betalingsformer, ændringer i relevant lovgivning og myndighedskrav samt ændringer i vores systemers funktionalitet.

16.2
Du er omfattet af de Vilkar og betingelser, som gælder på tidspunktet for din bestilling af varer hos os, medmindre lovgivning eller myndigheder kræver, at de politikker eller disse betingelser ændres (hvor de så vil gælde for bestillinger, som du tidligere har afgivet), eller vi giver dig meddelelse om ændringen af de politikker eller disse betingelser, før vi sender e-mailbekræftelsen til dig (hvor vi er berettiget til at antage, at du har godkendt ændringen af betingelserne, medmindre du giver os meddelelse om andet inden for syv hverdage fra din modtagelse af produkterne).

17 – Afkald

17.1
Hvis du misligholder disse Vilkar og betingelser, eller hvis vi undlader at insistere på fuldstændig opfyldelse af dine forpligtelser i henhold til Aftalen, og vi ikke griber ind, er vi stadig berettiget til at udøve vores rettigheder og beføjelser i enhver anden situation, hvor du misligholder dem, og dette udgør ikke frafald af sådanne rettigheder eller beføjelser og fritager dig ikke fra at skulle overholde forpligtelserne.

17.2
Vores frafald af en økonomisk misligholdelse udgør ikke frafald af efterfølgende økonomiske misligholdelser.

17.3
Vores frafald af nogen af disse Vilkar og betingelser gælder kun, hvis vi udtrykkeligt har anført, at der er tale om frafald, og vi har kommunikeret dette videre til dig skriftligt.

18. Ugyldige bestemmelser

18.1
Hvis en kompetent myndighed finder nogen af disse Vilkar og betingelser ugyldige, eller de bortfalder eller på anden vis ikke kan håndhæves, anses betingelsen eller bestemmelsen for udskilt fra de resterende betingelser og vil ikke have indvirkning på de resterende betingelsers gyldighed eller håndhævelse.

19 – Skriftlig meddelelse

19.1
Ifølge gældende lovgivning skal nogle af de oplysninger eller meddelelser, som vi sender til dig, være skriftlige. Når du bruger vores site, godkender du, at kommunikationen med os primært foregår elektronisk. Vi kontakter dig pr. e-mail eller giver dig oplysninger ved at opslå meddelelser på vores website. Med henblik på aftaler godkender du denne elektroniske kommunikationsform, og du anerkender, at alle aftaler, meddelelser, oplysninger og andre typer kommunikation, som vi leverer til dig elektronisk, overholder eventuelle lovkrav om, at sådan kommunikation skal være skriftlig. Denne betingelse påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder.

.

19.2
Alle meddelelser fra dig til os skal sendes til Louis Nielsens Kundeservice på kundeservice@louisnielsen.dk. Vi kan sende meddelelser til dig enten på den e-mailadresse eller postadresse, som du oplyste til os, da du afgav din bestilling. Meddelelser anses for givet og behørigt leveret, så snart de er opslået på vores website, 24 timer efter en e-mail er sendt eller tre dage efter et brevs postdato. Ved dokumentation for levering af en meddelelse er det for breves vedkommende tilstrækkeligt at dokumentere, at brevet er korrekt adresseret, forsynet med korrekt porto og anbragt i posten, og for e-mails vedkommende, at e-mailen er sendt til den e-mailadresse, som modtageren har oplyst.

20. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser

20.1
Aftalen mellem dig og os er bindende for dig og os og for vores respektive efterfølgere og adkomsterhververe.

20.2
Du må ikke overdrage, pantsætte eller på anden måde afhænde Aftalen eller nogen af dine rettigheder eller forpligtelser opstået i henhold hertil uden vores forudgående skriftlige samtykke, idet samtykke ikke må nægtes eller forsinkes uden grund.

20.3
Vi kan til enhver tid i Aftalens løbetid overdrage, pantsætte, give til en underleverandør eller på anden måde afhænde en aftale eller dine rettigheder eller forpligtelser opstået i henhold dertil og vil med rimelighed gøre vores yderste for at give dig meddelelse forud for en sådan overdragelse.

21. Aftalens fuldstændighed

21.1
Louis Nielsen har til hensigt at støtte ret på disse Vilkar og betingelser sammen med eventuelle dokumenter, som er udtrykkeligt nævnt heri eller udtrykkeligt, skriftligt aftalt mellem os som den fuldstændige aftale mellem os vedrørende genstanden for enhver aftale og træder i stedet for eventuelle forudgående aftaler, forståelse eller ordninger mellem os, uanset om disse foreligger skriftlig eller mundtligt. Du bør derfor grundigt læse disse Vilkar og betingelser sammen med eventuelle dokumenter, som er udtrykkeligt nævnt heri. Hvis der er noget, som du ikke forstår eller ikke er enig i, skal du kontakte Kundeservice.

21.2
Vi bekræfter hver især, at ingen af os ved indgåelsen af en Aftale har henholdt sig til erklæringer, tilsagn eller løfter, som den anden har givet eller kan udledes fra noget, som er blevet sagt eller foreligger skriftligt i forbindelse med forhandlinger mellem os forud for Aftalen, bortset fra det, som er udtrykkeligt anført i disse Vilkar og betingelser eller eventuelle dokumenter, som er udtrykkeligt nævnt heri, eller udtrykkeligt, skriftligt aftalt mellem os.

21.3
Ingen af os har nogen beføjelser i forhold til usande skriftlige eller mundtlige udtalelser givet af den anden forud for datoen for en Aftale (medmindre den usande udtalelse blev givet svigagtigt), og den anden parts eneste beføjelse er misligholdelsesbeføjelse, jf. disse betingelser.

22. Værneting og gældende lov

Disse Vilkar og betingelser og Aftalen skal fortolkes i henhold til dansk ret. Enhver tvist, som opstår af eller i forbindelse med Vilkar og betingelserne eller Aftalen, er underlagt de danske domstoles ikke-eksklusive værneting. Du kan frit indbringe en tvist, som opstår i forbindelse med dit Køb eller Aftalen, for Forbrugerklagenævnet (http://www.forbrug.dk/Klagemuligheder/Oversigt-over-klageinstanser/Forbrugerklagesystemet). Du kan også frit indbringe en tvist, som opstår i forbindelse med dit Køb eller Aftalen, for ODReurope, som yder onlinemægling i forbindelse med forbrugertvister (http://www.odreurope.com/services/e-mediation/online-mediation).

Kontakt os Hvis du har yderligere spørgsmål eller bemærkninger om det materiale, som ligger på vores Website, skal du kontakte:

Louis Nielsen Kundeservice

Telefon:

E-mail: kundeservice@louisnielsen.dk

Hjemsted

Louis Nielsen A/S
Indkildevej 2A,
Postboks 7870, 9210 Aalborg SØ
CVR-nr. 13613575

Senest opdateret 30. november 2015
Louis Nielsen A/S 2015. Alle rettigheder forbeholdes. Se vores politik om immaterielle rettigheder i Vilkår og betingelser for brug af website, som gælder for alle varemærker og ophavsretlig materiale.