Hjælp og ofte stillede spørgsmål

Hvad er dysleksi/ordblindhed?

Svar: 

Dysleksi/ordblindhed er vanskeligheder med at læse, der kan skyldes en anormal udvikling. Selvom man aldrig slipper af med ordblindhed, kan ordblinde ofte lære at læse og skrive, hvis der sættes tidligt ind med forebyggende foranstaltninger og undervisning. Mange mener, at ordblindhed i bund og grund er et problem med sprogbeherskelse, mens andre mener, at det kan skyldes synsproblemer. Ordblinde klager ofte over, at små bogstaver virker slørede og flytter sig, når de prøver at læse. Der forskes derfor inden for optometrien i, om synsproblemer kan være en del af problemet.