Hjælp og ofte stillede spørgsmål

Hvad er forhøjet tryk i øjet (okulær hypertension)?

Svar: 

Forhøjet tryk i øjet er en tilstand, som en person kan befinde sig i, hvis øjets tryk overstiger det normale tryk på 21 mmHg.

Hvad er et normalt tryk i øjet?

Det er normalt at have et relativt lavt tryk i øjet. Der er nemlig et konstant tryk i den væske, der fylder øjet (kaldet intraokulært tryk), som opretholder øjets form og funktion.

Trykket i øjet kan variere fra person til person, men er normalvis stort set ens på begge øjne hos den samme person.

Øjnenes væsketryk måles i enheden millimeter kviksølv (hvilket forkortes til mmHg). De fleste mennesker har et tryk på mellem 10 og 21 mmHg, hvilket man også har brugt som øverste grænse for det normale tryk i øjnene.

Hvornår har jeg et for højt tryk i øjet?

Ved forhøjet tryk i øjet ligger dette tryk over det normale niveau på 21 mmHg (bemærk, at det ikke er trykket i de blodkar, der tilfører øjet ilt og næring).

Forhøjet tryk i øjet giver muligvis ikke nogen problemer i sig selv, men det skal overvåges nøje, da det kan være tegn på et øjenproblem, hvilket bl.a. også indebærer grøn stær.

Forhøjet tryk i øjet og grøn stær hører man ofte omtalt i forbindelse med hinanden. Men det er igen vigtigt at understrege, at forhøjet tryk i øjet IKKE nødvendigvis er lig med grøn stær.

Symptomer på forhøjet tryk i øjet

De fleste mennesker oplever ikke nogen symptomer ved et forhøjet tryk i øjet. Det er derfor meget vigtigt at få undersøgt sine øjne regelmæssigt af en øjenlæge eller optiker, da det er den bedste måde at forebygge skader.

Et forhøjet tryk kan i visse tilfælde forårsage skader på den optiske nerve, hvis tilstanden ikke identificeres i tide.

Årsager til forhøjet tryk i øjet

Der er ikke nogen direkte årsager til forhøjet tryk i øjet. Faktisk bør okulær hypertension (forhøjet tryk i øjet) ikke betragtes som en sygdom, der kan stå alene.

hypertension bør i stedet betragtes som en tilstand, som du befinder dig i, hvis du har brug for hyppigere og grundigere observation end andre. En øjenlæge vil dog gennemgå en række kriterier for at udelukke andre øjenproblemer og identificere patientens tilstand.

Øjenlægen vil bl.a. tjekke dine øjne for:

  • Om der er et intraokulært tryk i øjnene på mere end 21 mmHg
  • Om synsnerven er normal
  • Om der er tegn på grøn stær (glaukom) vha. en synsfeltstest for at vurdere det perifere syn
  • Tjek af øjets afløbssystem, kaldet vinkel og om kammervandet kan passere
  • Tjek for andre relaterede øjensygdomme