Hvad er grøn stær?

Grøn stær er primært forbundet med en ophobning af tryk i øjet. Det øgede tryk kan beskadige synsnerven, som sender billeder til din hjerne. Hvis skaden fortsætter, kan grøn stær forårsage permanent synstab. Grøn stær kan også udvikle sig, selvom trykket i øjet er inden for normale grænser. Dette gør grøn stær til en vanskelig sygdom at opdage.

Der er forskellige typer af grøn stær. Den mest almindelige form er kronisk grøn stær, som udvikler sig meget langsomt. En mere sjælden form kaldet akut grøn stær udvikler sig hurtigt og med et pludseligt forhøjet og smertefuldt tryk i øjet.

Symptomer

Kronisk grøn stær er normalt ikke forbundet med nogen smerte. Det vigtigste tegn på grøn stær er derimod synsfeltsudfald, som kan være svært selv at mærke i den tidlige fase. Faktisk er det ikke ualmindeligt, at grøn stær har udviklet sig meget før det overhovedet opdages.

Akut grøn stær er derimod oftest forbundet med svære øjensmerter, hovedpine, kvalme og pludselig nedsat syn. Andre symptomer kan omfatte sløret syn og cirkler af lys omkring lyskilder. Kontakt straks din læge, hvis du oplever disse symptomer, da vedvarende symptomer kan forårsage øjenskader.

Få svar på dine spørgsmål

Findes der forskellige typer grøn stær?

Der findes forskellige typer grøn stær, men den hovedtype, optikeren undersøger for vha. et tonometer, er hovedsageligt åbenvinklet grøn stær eller kronisk grøn stær. Denne type er kendetegnet ved en gradvis forøgelse af trykket i øjet. Andre typer grøn stær er: akut grøn stær, der forekommer, når der opstår en pludselig blokering i væskestrømmen i øjet, sekundær grøn stær, der skyldes en stigning i trykket i øjets væske som følge af en anden øjenlidelse, og medfødt grøn stær. Det er meget sjældent og forekommer, når et spædbarns øjne ikke udvikles korrekt under graviditeten.

Jeg har højt blodtryk. Vil det påvirke mine øjne?

Når optikere talere om trykket i øjet (intraokulært tryk), mener de trykket i den væske, der fylder øjet, og ikke blodtrykket i de kar, der leverer ilt og næring til øjets forskellige dele. Et højt tryk i øjnene ses i forbindelse med udvikling af visse øjenlidelser som grøn stær. Højt blodtryk er ikke direkte forbundet med højt tryk i væsken i øjnene, og det har derfor ingen direkte forbindelse med øjenlidelser som grøn stær. Højt blodtryk, der ikke overvåges eller behandles, kan imidlertid forårsage andre problemer forbundet med skader på de skrøbelige blodkar bagest i øjet.

Er grøn stær arveligt?

Ja, grøn stær kan være arveligt.

Omkring 1 ud af 50 personer over 40 år har grøn stær. Personer, hvor der er grøn stær i familien, har større risiko for at udvikle grøn stær.

Personer af afro-caribisk afstamning og meget nærsynede personer har ligeledes en større risiko.

Hvis et tæt familiemedlem har grøn stær, betyder det imidlertidig ikke, at du også får det, men det er vigtigt at få foretaget synstest regelmæssigt, især når du bliver ældre, så eventuelle problemer bliver opdaget så tidligt som muligt.

Hvorfor puster optikeren luft ind i mine øjne under synstesten?

Det er en del af en test, hvor trykket i dine øjne (IOP) måles vha. et tonometer – et forhøjet IOP kan være tegn på et problem med øjet, f.eks. grøn stær. Luftpustet får hornhinden til at blive flad, og instrumentet registrerer udslaget og beregner dit IOP.

Hvad er forhøjet tryk i øjet (okulær hypertension)?

Forhøjet tryk i øjet er en tilstand, som en person kan befinde sig i, hvis øjets tryk overstiger det normale tryk på 21 mmHg.

Hvad er et normalt tryk i øjet?

Det er normalt at have et relativt lavt tryk i øjet. Der er nemlig et konstant tryk i den væske, der fylder øjet (kaldet intraokulært tryk), som opretholder øjets form og funktion.

Forhøjet tryk i øjet er en tilstand, hvor øjets tryk overstiger det normale tryk på 21 mmHg.

Hvad er et normalt tryk i øjet?
Det er normalt at have et relativt lavt tryk i øjet. Der er nemlig et konstant tryk i den væske, der fylder øjet (kaldet intraokulært tryk), som opretholder øjets form og funktion.

Trykket i øjet kan variere fra person til person, men er normalvis stort set ens på begge øjne hos den samme person.

Øjnenes væsketryk måles i enheden millimeter kviksølv (hvilket forkortes til mmHg). De fleste mennesker har et tryk på mellem 10 og 21 mmHg, hvilket man også har brugt som øverste grænse for det normale tryk i øjnene.