Hvad er grå stær?

Grå stær er en meget almindelig tilstand, hvor øjenlinsen bliver uklar med alderen. Det betyder, at mindre lys når nethinden, hvilket gør dit syn mindre klart. Grå stær er hovedårsagen til synsforstyrrelser rundt om i verden.

Symptomer

Grå stær udvikler sig over tid og forekommer ofte i begge øjne, selv om hvert øje kan være påvirket forskelligt. Symptomerne omfatter: 

  • Sløret eller tåget syn
  • Dobbeltsyn
  • Problemer med at se i lav eller meget kraftig belysning
  • Kraftige lyskilder kan være blændende eller ubehagelige at se på
  • Farver ser falmede ud med et gult eller brunligt skær

Få svar på dine spørgsmål

Er det kun ældre mennesker, der får grå stær?

Nej. Selvom grå stær hovedsageligt forekommer hos ældre mennesker, kan meget yngre personer også få grå stær. Hvis man har helbredsproblemer som f.eks. diabetes, kan man godt risikere at få grå stær i en yngre alder. Derudover kan man få grå stær som følge af alvorlig læsion af øjets linse pga. medicin eller af betændelse og skader. I sjældne tilfælde kan der forekomme medfødt grå stær hos nyfødte. Det skyldes som regel en genfejl, som f.eks. Downs syndrom, og afhjælpes nemt ved at udskifte den uklare linse med en ny. Det medfører som regel ingen komplikationer.

Kan grå stær komme tilbage efter operation?

Nej. Ved kirurgisk behandling af grå stær udskiftes den uklare linse med en kunstig linse, der ikke kan blive uklar på samme måde. Der kan dog opstå det som kaldes efterstær, der i nogle tilfælde kan kræve efterfølgende behandling hos øjenlæge.

Hvordan behandles grå stær?

På det tidlige stadie kan forstørrelsesglas, briller eller stærkere belysning alt sammen hjælpe patienten med at føre et normalt liv. Når synet forværres, kan en operation hjælpe. Det er en rutineoperation med høj succesrate, hvor den uklare linse udskiftes med en kunstig linse.

Er grå stær arveligt?

Ja, visse typer af grå stær kan være arveligt. Er der grå stær i din familie, bør du være opmærksom på symptomer og få tjekket dine øjne ved en optiker eller øjenlæge med jævne mellemrum. Symptomer på grå stær er nedsat syn på det ene eller begge øjne, og de kan enten opstå meget hurtigt eller tiltage gradvist. 

Skal jeg bruge briller efter en grå stær operation?

Ved en operation for grå stær lægger kirurgen en kunstig linse ind i øjet. Denne linse vil typisk have en styrke, der matcher den styrke, du har behov for. Det kan dog stadig være nødvendigt at bruge læsebriller efter en operation for grå stær, ligesom operationen heller ikke altid korrigerer for en evt. bygningsfejl. Har du derfor en bygningsfejl, vil du derfor evt. stadig skulle bruge briller efter en operation for grå stær.