Hjælp og ofte stillede spørgsmål

Hvad er nethinden?

Svar: 

Nethinden er en tynd hinde, som sidder på indersiden af dit øje. Den består af et netværk af synsceller, der har en meget kompleks struktur af adskillelige lag, der alle har stor indflydelse på vores synsevne.

Det er synscellerne i nethinden, som forvandler lys til nerveimpulser, der via synsnerven sendes til din hjerne. Hjerne tolker herefter disse impulser til det billede, der opfanges i din bevidsthed, og det hele sker lynhurtigt, og uden du er bevidst om det.

Den engelske betegnelse for nethinden er retina, hvilket stammer fra latin, og i Danmark kaldes nethinden også nogle gange for retina.

Hvor sidder nethinden?

Du finder nethinden bagerst i øjet. Nethinden er det inderste lag på væggen, der er placeret i det bagerste kammer i øjet

For at udefrakommende lys kan nå ind til nethinden, skal det altså passere gennem hornhinden, det forreste kammer, pupillen, linsen og glaslegemet, før det endelig når til nethinden. 

Det er øjeæblets inderside, der er beklædt med den meget lysfølsomme hinde – nethinden.

Hvad består nethinden af?

Nethinden er en særdeles kompleks naturlig konstruktion, som består af hele ti lag. De ti lag kan opdeles i to overordnede grupper, baseret på deres funktion – pigmentlaget og nervecellelaget.  

Nervecellelaget består af tappe og stave. Tappe og stave er synsceller, som også kaldes fotoreceptorer. Tappene er særlig aktive i mørke, og stavene er særlig aktive i lys.

De farveopfattende tappe findes i høj grad i macula lutea, som er den gule plet i nethindens centrale del, hvor dit skarpe syn er lokaliseret.

I den omkringliggende del af nethinden (også kaldet den perifere del), er orienteringssynet lokaliseret. Denne del af nethinden indeholder færre tappe, og kan derfor kun opfatte større genstande.

Pigmentlagets (pigmentepithelet) vigtigste funktion er at transportere affalds- og næringsstoffer til og fra nethinden. Cellelaget er altså med til at vedligeholde nethinden i øjet.

Hvad er nethindens funktion?

Nethindens nerveceller er forbundet med hjernen. Det er hindens fornemmeste opgave at omdanne udefrakommende lys til impulser, som videresendes til hjernen via nervetråde. 

Hjernen bruger efterfølgende disse impulser til at danne sig et indtryk af det iagttagede. 

En sjælden tilstand på nethinden er nethindeløsning, som er, når nethinden af forskellige årsager løsner sig fra det understøttende lag. 

Når nethinden har løsnet sig, kan den ikke udføre sin funktion optimalt, og vil medføre et sløret syn. En ubehandlet nethindeløsning kan i værste fald medføre blindhed, så oplever du symptomer på nethindeløsning bør du søge læge eller øjenlæge med det samme. 

Kunne du bruge dette svar?

Vi anbefaler dig at søge professionel rådgivning, hvis du er bekymret for, om der er noget galt med dine øjne.

Book synsprøve

Søg efter flere svar:

Mere hjælp i butikken

Hvis du har brug for mere hjælp, kan du kontakte os ved at søge efter din nærmeste butik herunder. Du skal bare indtaste postnummer eller by.