Hjælp og ofte stillede spørgsmål

Hvad er nethindeløsning?

Svar: 

Nethindeløsning (amotio retinae) er en tilstand, hvor øjets nethinde har løsnet sig fra sit underlag. Nethindeløsning kan i værste fald resultere i, at du mister synet der, hvor nethinden har løsnet sig. I praksis forekommer nethindeløsning, når den inderste del af det lag, der sidder bagerst i øjet (nethinden), løsnes fra de understøttende lag. Nethindens sanseceller mister herved kontakten til deres blodforsyning, og de næringsstoffer, der holder nethinden sund, kan ikke nå frem. Dermed lider cellerne funktionstab eller dør.

Tegn på nethindeløsning kræver derfor øjeblikkelig lægelig behandling. Tidlig diagnose og behandling hos en øjenlæge er også altafgørende for den efterfølgende synsfunktion.

Symptomer på nethindeløsning

Nethindeløsning berører typisk udkanten af synsfeltet og kan derfra trække ind mod midten. Tilstanden giver ingen smerter, så det er vigtigt at være opmærksom på synsbesvær og eventuelle symptomer. Du skal være særligt opmærksom på pludselige synsændringer, hvoraf nedenstående symptomer på nethindeløsning er de mest almindelige:

  • Mørk skygge, som breder sig fra synsfeltets periferi, oftest nedefra
  • Et hul i synsfeltet
  • Lysglimt
  • En sky bestående af små bevægelige pletter (fluer) i synsfeltet

Vær opmærksom på, at lysglimt og 'fluer' i synsfeltet kan være helt normalt, og at disse symptomer kan have mindre alvorlige årsager. Derfor er disse ikke nødvendigvis symptomer på nethindeløsning, men det er stadig vigtigt, at du tager dem alvorligt og får det dit syn og øjne efter af professionelle.

Årsager til nethindeløsning

Der er mange forskellige årsager til nethindeløsning. Tilstanden er oftest relateret til glaslegemeløsning eller -sammenfald, som sker fra midten af 50-års alderen til slutningen af 60’erne som følge af en naturlig ændring af glaslegemets facon og struktur, jo ældre du bliver. Ved glaslegemeløsning opstår risikoen for, at du får en rift i nethinden, og væske kan sive ind under nethinden, hvorved der sker en løsning. Dette kan sammenlignes med tapet, der falder af en væg.

Disse rifter kan bl.a. også opstå i forbindelse med en øjenskade eller et slag i hovedet.

En anden årsag til nethindeløsning er også som følge af et underliggende problem, f.eks. stærk nærsynethed, betændelse eller infektion bagerst i øjet, diabetisk øjensygdom eller problemer med blodkarrene.

Behandling af nethindeløsning

Det korte svar er: ja, nethindeløsning kan godt behandles. Behandlingen af nethindeløsning består i at sætte nethinden på plads og fastgøre den. Det sker ofte med laser, men det kan være nødvendigt med en mere kompleks operation. Hvis den gule plet (macula) har været involveret i nethindeløsningen, vil godt 50 % kunne opnå en synsstyrke på 0,5. Hvis nethindeløsningen skyldes et underliggende øjenproblem, skal dette problem imidlertid også behandles for at sikre, at det ikke sker igen. En ubehandlet nethindeløsning vil i alle tilfælde føre til tab af alt brugbart syn.

Forebyggelse af nethindeløsning

Det er svært at forebygge nethindeløsning, da tilstanden, som tidligere beskrevet, kan udspringe af flere forskellige årsager, og heller ikke kan forebygges med sund kost og motion. Selvom det ofte er muligt at blive opereret for nethindeløsning, er det desværre ret almindeligt, at patienten mister en del af synet, og dette på trods af en fuldstændig succesfuld operation.

Det er derfor særdeles vigtigt, at du er meget opmærksom på nyopståede symptomer og er hurtig til at kontakte en øjenlæge. Er du i tvivl om dine symptomer, er du også velkommen til at bestille en synstest hos din lokale Louis Nielsen optiker.

Vores optikere kan ikke stille diagnoser – det er kun en øjenlæge, der kan det – men vi kan rådgive dig om dine symptomer.