Hjælp og ofte stillede spørgsmål

Hvad er nethindeløsning?

Svar: 

Nethindeløsning (amotio retinae) er en tilstand, hvor øjets nethinde har løsnet sig fra sit underlag. Nethindeløsning kan resultere i, at man mister synet der, hvor nethinden har løsnet sig. 

I praksis forekommer fænomenet nethindeløsning, når den inderste del af det lag, der sidder bagest i øjet (nethinden), løsnes fra de understøttende lag. Nethindens sanseceller mister herved kontakten til deres blodforsyning og de næringsstoffer, der holder nethinden sund, kan ikke nå frem, og cellerne lider funktionstab eller dør. 

Tegn på nethindeløsning kræver derfor øjeblikkelig lægelig behandling. Tidlig diagnose og behandling hos en øjenlæge er altafgørende for den efterfølgende synsfunktion. 

Nethindeløsning-symptomer

Nethindeløsning berører typisk udkanten af synsfeltet, og kan herfra trække ind mod midten. Tilstanden giver ingen smerter, så det er vigtigt at være opmærksom på synsbesvær og eventuelle symptomer.
Du skal være særligt opmærksom på pludselige synsændringer, hvoraf nedenstående symptomer på nethindeløsning er de mest almindelige: 

  • Mørk skygge som breder sig fra synsfeltets periferi, oftest nedefra
  • Et hul i synsfeltet
  • Lysglimt
  • En sky bestående af små bevægelige pletter (fluer) i synsfeltet

Vær opmærksom på, at lysglimt og 'fluer' i synsfeltet kan være helt normalt, og at disse symptomer kan have mindre alvorlige årsager, og derfor ikke nødvendigvis behøves at være symptomer på nethindeløsning.

Nethindeløsning-årsager

Der er mange forskellige årsager til nethindeløsning. Tilstanden er oftest relateret til glaslegemesammenfald, som sker fra midten af 50-års alderen til slutningen af 60’erne som følge af en naturlig ændring af glaslegemets facon og struktur jo ældre man bliver.

Herved opstår risikoen for at man får en rifte i nethinden og væske kan sive ind under nethinden, hvorved der sker en løsning. Dette kan sammenlignes med tapet der falder af en væg.

Disse rifter kan bl.a. også opstå i forbindelse med en øjenskade eller et slag i hovedet.

Det kan også opstå som følge af et underliggende problem, f.eks. stærk nærsynethed, betændelse eller infektion bagest i øjet, diabetisk øjensygdom eller problemer med blodkarrene.

Kan nethindeløsning behandles?

Det korte svar er: ja, nethindeløsning kan godt behandles. Behandlingen af nethindeløsning består i at sætte nethinden på plads og fastgøre den. Dette sker ofte med laser, men det kan være nødvendigt med en mere kompleks operation. 

Hvis den gule plet (macula) har været involveret vil godt 50% kunne opnå en synsstyrke på 0,5. Hvis nethindeløsningen skyldes et underliggende øjenproblem, skal dette problem imidlertid også behandles for at sikre, at det ikke sker igen. En ubehandlet nethindeløsning vil i alle tilfælde føre til tab af alt brugbart syn.

Nethindeløsning-forebyggelse

Det er svært at forebygge nethindeløsning, da tilstanden, som tidligere beskrevet, kan udspringe af flere forskellige årsager og heller ikke kan forebygges med sund kost og motion. Selvom det ofte er muligt at blive opereret for nethindeløsning, er det desværre ret almindeligt, at patienten mister en del af synet, og dette på trods af en fuldstændig succesfuld operation. 

Det er derfor særdeles vigtigt, at du er meget opmærksom på nyopståede symptomer og er hurtig til at kontakte en øjenlæge herom.

Kunne du bruge dette svar?

Vi anbefaler dig at søge professionel rådgivning, hvis du er bekymret for, om der er noget galt med dine øjne.

Book synsprøve

Søg efter flere svar:

Mere hjælp i butikken

Hvis du har brug for mere hjælp, kan du kontakte os ved at søge efter din nærmeste butik herunder. Du skal bare indtaste postnummer eller by.