Vælg til eller vælg fra! Nu med digital 3D-scan som ekstra tilvalg

Vi vil gerne passe godt på synet og sikre bedre øjensundhed for alle. Derfor er vi nu i gang med at udstyre vores butikker med digitale 3D-scannere (OCT). Teknologien giver os mulighed for at tage et digitalt 3D-billede af din nethinde, som kan hjælpe os med at opdage tegn på alvorlige øjensygdomme som f.eks. grøn stær helt op til fire år tidligere end traditionelle undersøgelser. En digital 3D-scanning tilbydes i mange af vores butikker*, indtil vi har fået det udbredt i alle butikker, som et ekstra tilvalg til vores synstest med sundhedstjek.

Hvad er en digital 3D-scanning?

En digital 3D-scanning også kaldet OCT, hjælper os med på avanceret måde med at undersøge din øjensundhed ved, at vi meget detaljeret kan se forandringer i nethinden så tidligt som muligt.

Forestil dig, at din nethinde er en kage, hvor vi kan se toppen af kagen og glasuren med et digitalt 2D-billede af nethinden (funduskamera), mens 3D-scannet fra en OCT-scanner kan dele kagen over på midten og vender den på siden, så vi kan se alle lagene indeni.

Vores optikere kan på denne måde undersøge de dybere lag for at få et bedre overblik over din øjensundhed.

En digital 3D-scanning kan hjælpe os med at opdage tegn på synstruende øjensygdomme tidligere og derfor være med til at beskytte og bevare dit syn. Op mod 50% af alle synstab kan faktisk undgås, hvis de bliver opdaget i tide.

Hvad får du mere med en 3D-scanning?

En digital 3D-scanning (OCT) er et ekstra tilvalg til vores synstest med sundhedstjek, der undersøger dit syn og din generelle øjensundhed. Ofte foretages en del af undersøgelsen ved at tage et 2D-billede af øjets baggrund, mens 3D-scanningen tager undersøgelsen et skridt videre ved at lade din optiker få dybere indsigt i strukturen i øjenbaggrunden.

Grundlæggende giver en digital 3D-scanning optometristen et mere klart og tydeligt billede af din øjensundhed.

Traditionelt 2D-nethindefoto

Billede af digital 3D-scanning (OCT)

Har jeg brug for en digital 3D-scanning?

Vi anbefaler vores digitale 3D-scanning til alle, der gerne vil vide mere om deres øjensundhed. Har du diabetes eller er der for eksempel grøn stær eller andre øjensygdomme i familien, så er det en ekstra god ide.

Selvom du ikke oplever problemer med dit syn, anbefaler vi stadig, at du tilvælger en digital 3D-scanning (OCT), hver gang du får foretaget en synstest med sundhedstjek. Det er nyttigt for din optiker at have nye scan fra gang til gang, så det over tid er muligt at se, om der sker forandringer. Det samme er gældende, som når vi tager billeder af øjets baggrund med et 2D-billede af nethinden (funduskamera).

Hvad koster en digital 3D-scanning?

En digital 3D-scanning (OCT) tilbydes som et tilvalg til vores synstest med sundhedstjek. Hvis du fra gang til gang tilvælger 3D-scanningen til din synstest med sundhedstjek, kan din optiker sammenligne scans fra dit sidste besøg. Det betyder, at din optiker tidligere kan opdage eventuelle forandringer og tegn på øjensygdom, som for eksempel grøn stær, diabetisk retinopati og maculadegeneration, før du selv oplever symptomer.

Tager det længere tid end en almindelig synstest?

En digital 3D-scanning (OCT) tager kun få sekunder, og din optiker gennemgår resultatet af scanningen med dig som en del af din synstest med sundhedstjek.

Hvad bruges en digital 3D-scanning til, og hvilke øjensygdomme kan den hjælpe med at opdage?

Vores digitale 3D-scanning kan være med til at bekræfte, at dine øjne er sunde og kan med fordel tilvælges ved hver synstest med sundhedstjek, så det er muligt at sammenligne billeder og se, om der sker forandringer fra gang til gang. Det er især vigtigt ved tidlig opdagelse af synstruende øjensygdomme, hvor du ikke nødvendigvis mærker nogen symtomer, før de påvirker dit syn.

Mange øjensygdomme udvikler sig i den bagerste del af øjet, hvor din optiker ved hjælp af en digital 3D-scanning kan opdage selv de mindste forandringer over tid, som for eksempel forandringer i glaslegemet (vitreous - den geleagtige masse, som fylder øjet), nethinden (det lys-sensitive lag på øjets inderside), macula (område i den centrale del af nethinden, der er ansvarlig for vores skarpe syn/læsesynet) og den optiske nerve (der forbinder nethinden med hjernen, hvor de billeder vi ser skabes).

Disse øjensygdomme omfatter:

Grøn stær
Diabetisk retinopati
Nethindeløsning
Aldersrelateret maculadegeneration
Makula hul

Et digitalt 3D-scan (OCT) kan hjælpe med at opdage grøn stær op til 4 år tidligere end traditionelle metoder.

Er der risici ved 3D-scanning?

En digital 3D-scanning er en sikker fremgangsmåde, hvor der anvendes reflekteret synligt lys fra en laveffektlyskilde til at tage scan af din nethinde. Metoden minder om ultralyd, men bruger lys i stedet for lyd. Scanningen er non-invasiv (rører ikke ved dit øje), hurtig og smertefri, og der er ingen kendte bivirkninger eller komplikationer.

Kan en digital 3D-scanning vise forkert?

Vores optikere er specialuddannede til at bruge og fortolke resultaterne af 3D-scanningen. OCT-udstyret foretager en digital 3D-scanning af øjet, hvilket giver vores optikere et klart billede af øjets sundhedstilstand med utrolig nøjagtighed og stor detaljeringsgrad. Risikoen for fejlfortolkning mindskes derfor ved brug af digital 3D-scanning, fordi den viser detaljer, der ikke er synlige med et tratidionelt 2D-billede af nethinden (funduskamera).

Hvordan virker OCT (optisk kohærens tomografi)?
  • En digital 3D-scanning (OCT) tager kun få sekunder og bruger lys til at tage over 1000 scan af øjets baggrund og helt tilbage til synsnerven.
  • Der skabes et scan i mange lag og med stor detaljeringsgrad, der giver os et nøjagtigt øjebliksbillede af dit øje og dets strukturer, som vi bruger til at undersøge din øjensundhed. Vi gemmer billedet, så det kan bruges til at sammenligne billeder over tid og på den måde opdage eventuelle forandringer.
Har jeg brug for en digital 3D-scanning, når jeg får en årlig sukkersyge kontrol?
  • Svaret er ja. Ved både sukkersyge screening kontrol og digital 3D-scanning (OCT) tages der billeder/scan af øjets bagside, men der er væsentlige forskelle.
  • Diabetisk kontrol anvender et digitalt nethindefoto, der er et foto af overfladen på øjets baggrund. En digital 3D-scanning giver os mulighed for at se de mange lag af nethinden, der ligger under nethindens overflade, hvilket giver os mulighed for at opdage forandringer i øjets sundhedstilstand tidligere end ved blot at se på overfladen.
  • En digital 3D-scanning kan også hjælpe med at opdage tidlige tegn på andre øjensygdomme og ikke alene sygdomme relateret til diabetes.

Tjek af nethindens sundhed med digital 3D-scanning

En sund nethinde er afgørende vigtig for synet. Når nethinden er skadet kan det medføre svækkelse af synet eller synstab. Mange øjensygdomme involverer nethinden for eksempel maculadegeneration, diabetisk retinopati og central serøs retinopati. Ofte afhænger en succesfuld behandling af disse øjensygdomme af, at de bliver opdaget så tidligt som muligt og det er derfor det er vigtigt at få undersøgt dine øjne og nethindens sundhed årligt eller mindst hvert andet år.

Med en digital 3D-scanning (OCT) er vores optikere i stand til at identificere og adskille de mange forskellige lag i nethinden, der giver mulighed for at lokalisere eventuelle abnormaliteter i et specifikt lag og få en forståelse af, hvad en mulig årsag kan være. Det kan være med til at skelne mellem to øjentilstande, som har meget ens kliniske tegn og symptomer, men kræver forskellig behandling/tiltag, som for eksempel tør og våd maculadegeneration.

For eksempel, når der bruges af et såkaldt oftalmoskop eller nethindefotos, kan drusen (aflejringer) og exudater (væskehævelser) - to forskellige udfældninger under nethindens overflade) - ofte se meget ens ud. En digital 3D-scanning (OCT) kan let skelne mellem de to typer baseret på deres placering i nethindens lag. Viden om, hvor disse udfældninger er placeret, kan hjælpe med at bestemme, hvad der er årsagen til dem, og give optometristen et mere klart billede af, hvad der foregår i øjet.

FAQ's

Gør det ondt?

Jeg er ret ung, er det kun til ældre mennesker?

Vi anbefaler digital 3D-scanning (OCT) til alle personer. Optikeren kan bruge scanningsbillederne til at se eventuelle forandringer fra gang til gang og på den måde passe godt på dit syn og din øjensundhed.

Behøver jeg en 3D-scanning, når jeg også får mine øjne kontrolleret regelmæssigt ved en øjenlæge eller øjenafdeling på sygehuset?

Nej, så behøver du ikke et OCT-scan hos os, da din øjenlæge dermed kontrollerer din øjensundhed regelmæssigt.

Er det som at få en MR-scanning?

Nej, en digital 3D-scanning af nethinden er meget anderledes end en MR-scanning. Det minder om at få taget et foto af dit øje, hvor du ganske enkelt sidder i en stol og kigger ind i OCT-scanneren i få sekunder.

Er der nogen bivirkninger ved en digital 3D-scanning (OCT)?

Ingen. OCT anvender en fuldstændig sikker lyskilde, så der er ikke nogen bivirkninger eller risici forbundet med denne form for scanning.

*Bliver tilgængeligt i alle vores butikker mellem uge 37-17.